Sveaskog genomför åtgärder för vitryggig hackspett i Ekopark Forsmark

Under 2021 har Sveaskog genomfört stora insatser i Ekopark Forsmark för att skapa lämpliga livsmiljöer för den vitryggiga hackspetten. Nyligen genomfördes en exkursion tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen för att inspektera åtgärderna.

Den vitryggiga hackspetten är en så kallad paraplyart. Det betyder att om paraplyarten trivs och häckar i ett landskap, i detta fall vitryggen, kan man räkna med att även cirka 200 andra hotade arter nyttjar samma habitat och också trivs där. Men med det moderna skogsbruket, där tidigare enbart produktion och virkesförråd var i fokus, försvann mycket av den vitryggiga hackspettens naturliga livsmiljöer. Det har fått till följd att arten trängts undan allt mer.

- Ett par vitryggar kräver minst 150 hektar äldre lövskog för att trivas, säger Kristoffer Stighäll på Naturskyddsföreningen.

Sveaskog genomför många åtgärder inom flera ekoparker för att skapa en god miljö för vitryggen. Ambitionen är att skapa livskraftiga miljöer i ekoparkerna Hornsö i Småland, Färna i Västmanland och Forsmark i Uppland.

- Det är ett omfattande arbete som tar lång tid och kräver god planering men vi har kommit en bra bit på väg, säger Mikael Rhönnstad som är planeringsledare i Sveaskog.

De åtgärder som genomförs innebär att Sveaskog restaurerar sammanhängande miljöer med lövskog, skapar död ved och avverkar gran för att skapa stora områden där vitryggen ska trivas. Vid besöket i Ekopark Forsmark visade Sveaskog Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen de åtgärder som företaget hittills har gjort.

- Vi tycker att resultatet av lövskogsrestaureringarna hittills ser mycket bra ut, säger Linda Petersson och Kristoffer Stighäll på Naturskyddsföreningen.

Parallellt med restaureringen av vitryggens naturliga livsmiljöer pågår även direkt populationsstärkande åtgärder. Sedan flera år bedriver Järvzoo (Nordens vildmarkspark i Järvsö) i samarbete med Naturskyddsföreningen uppfödning av fåglar i hägn. De ska sedan sättas ut i lämpliga områden. Förhoppningen är att Sveaskogs ekoparker även då bli aktuella.

- Det är riktigt bra åtgärder som är gjorda nu! Som part i Ekoparksavtalet ser vi fram emot att följa utvecklingen här och att medverka till naturvårdande skötsel i ännu fler delar av parken framöver, säger Ellen Salomonsson på Skogsstyrelsen.

Det var sommaren 2020 som Sveaskog och Järvzoo påbörjade samarbetet kring vitryggig hackspett. Samarbetet har hittills inneburit att Sveaskog varit med och finansierat en ny publik fågelvoljär, det vill säga ett fågelhägn, med tillhörande utställning i vildmarksparken. Där kan parkens besökare inte bara uppleva denna fascinerande art utan även lära sig om dess hotade ekosystem och vikten av en biologisk mångfald.

- För att den vitryggiga hackspetten ska kunna överleva på lång sikt behövs ett antal hundra häckande par. Lyckas vi med det, och med tanke på att den vitryggiga hackspetten är en så kallad paraplyart, kommer fler arter att dra nytta av att den fortlever, säger Peter Bergman, naturvårdschef i Sveaskog.

Läs mer:

Långsiktigt samarbete ska öka antalet vitryggiga hackspettar

För mer information, kontakta:

Peter Bergman, naturvårdschef, Sveaskog, 070-584 16 59, peter.bergman@sveaskog.se 

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Foto: Henrik Gustafsson Nicander

Media

  • Åtgärder för vitryggig hackspett i Ekopark Forsmark. Foto: Henrik Gustafsson Nicander
  • Åtgärder för vitryggig hackspett i Ekopark Forsmark. Foto: Henrik Gustafsson Nicander
  • Åtgärder för vitryggig hackspett i Ekopark Forsmark. Foto: Henrik Gustafsson Nicander
  • Åtgärder för vitryggig hackspett i Ekopark Forsmark. Foto: Henrik Gustafsson Nicander
  • Åtgärder för vitryggig hackspett i Ekopark Forsmark. Foto: Henrik Gustafsson Nicander

Dokument och länkar