Program för hållbart skogsbruk

Hotet mot världens biologiska mångfald är lika akut som klimathotet och åtgärder för klimatet kan inte sättas före åtgärder för biologisk mångfald. Detta är en av utgångspunkterna i Sveaskogs program för ett hållbart skogsbruk. Med programmet har Sveaskog ambitionen att gå i spetsen för den EU-gemensamma strategin för biologisk mångfald i Sverige.

Målen i programmet omfattar åtgärder inom tre olika delar av skogslandskapet: 

  • De brukade skogarna
  • Vattnet i skogen
  • Naturvårdsskogarna

Åtgärderna syftar till att öka den biologiska mångfalden och stärka motståndskraften mot klimatpåverkan i skogsmarken.