Vattnet i skogen

Skogen jämnar ut vattenflöden och bidrar till friskt vatten. Älvar, bäckar och våtmarker är samtidigt skogsmarkens livgivande pulsådror. Programmet för vattnet i skogsmarken innehåller två olika delar: ett våtmarksprogram för att skapa 100 nya våtmarker och ett program för att restaurera 10 rinnande vattendrag.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter. 

Skogens vatten är viktigt ur såväl ett klimat- som ett biodiversitetsperspektiv och visar tydligt på den helhet som skogslandskapet utgör, men även hur tätt förknippade frågor om klimat och biodiversitet är med varandra.

Följ vårt arbete med Vattnet i skogen: