Vattnet i skogen

Skogen jämnar ut vattenflöden och bidrar till friskt vatten. Älvar, bäckar och våtmarker är samtidigt skogsmarkens livgivande pulsådror. Programmet för vattnet i skogsmarken innehåller två olika delar: ett våtmarksprogram för att skapa 100 nya våtmarker och ett program för att restaurera 10 rinnande vattendrag.

Skogens vatten är viktigt ur såväl ett klimat- som ett biodiversitetsperspektiv och visar tydligt på den helhet som skogslandskapet utgör, men även hur tätt förknippade frågor om klimat och biodiversitet är med varandra.

Följ vårt arbete med Vattnet i skogen: