De brukade skogarna

I den brukade skogen ska Sveaskog systematiskt och i stor skala arbeta för ökad hänsyn och utreda hur en begränsning av storlek på hyggen kan göras för att på bästa sätt bidra till etablering av en grön infrastruktur. Det innebär att Sveaskog ska arbeta för att länka samman olika skogsmiljöer för att öka den biologiska mångfalden i en sammanhängande mosaik. 

Med aktiv naturhänsyn och insatser för att påskynda en återhämtning av skogsmarkens naturvärden ska livsförutsättningarna för utsatta och sårbara arter förstärkas. Samtidigt stärks skogens motståndskraft mot olika angrepp som annars kan resultera i virkesförluster.

Inom de brukade skogarna fokuserar programmet på sex områden, varav två av dem särskilt fokuserar på samverkan med rennäringen.

Följ vårt arbete med De brukade skogarna: