Nytt program för ekologiskt funktionell hänsyn

För att skapa högre ekologiska värden ökar vi antalet naturvårdande skötselåtgärder i lämnade hänsynsytor i våra produktionsskogar. Naturvårdande skötselåtgärder kan exempelvis vara framhuggning av stora tallar eller ekologiskt värdefulla lövträd.

Genom olika typer av naturvårdande skötselåtgärder, till exempel framhuggning av stora tallar eller ekologiskt värdefulla lövträd kan Sveaskogs skogar få ökade ekologiska värden. Detta bidrar till att utveckla hänsynsytor med höga ekologiska värden.

Att göra dessa åtgärder storskaligt och systematiskt kommer att generera höga ekologiska värden i produktionsskogarna i en helt annan skala än tidigare, i kombination med att olika hänsynsytor kopplas ihop via en grön infrastruktur för att underlätta arternas spridning.

Manuell frihuggning av naturvärdesträd, Svansjö.

Nyhetsbrev