Nyhetsbrev

Är du nyfiken på Sveaskog och vårt arbete? Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 

*

  

 

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter som behandlas för utskick av nyhetsbrev är din mailadress och den kommer endast att användas för det ändamålet. Du kan när som helst uppdatera dina inställningar eller avregistrera dig genom den länk som finns i varje mail som skickas. 

Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet gällande integritetskyddsfrågor och det är dit man vänder sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)