Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är du nyfiken på Sveaskog och vårt arbete? Följ vårt nyhetsbrev! 

Fyll i din e-postadress nedan för att ta del av vårt digitala nyhetsbrev som skickas ut ungefär sex gånger om året.  Nyhetsbrevet innehåller aktuella nyheter och spännande reportage från vår verksamhet.

Ja tack, jag vill ha Sveaskogs nyhetsbrev

*

 

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB org. nr. 556016-9020 med registrerad adress 105 22 Stockholm (”Sveaskog”, ”vi” och ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar enligt denna integritetsnotis.

Sveaskog kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar, dvs din mailadress. Ändamålet med vår personuppgiftsbehandling är för att kunna skicka prenumerationen till dig. Vår legala grund för personuppgiftsbehandlingen är ditt samtycke för detta ändamål. VVi kan inte uppfylla ovan angivna ändamål om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas tills du väljer att avsluta din prenumeration, varefter de raderas.

Sveaskog kommer att dela dina personuppgifter med vår leverantör av teknisk lösning. Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES.

När samtycke utgör den legala grunden för personuppgiftsbehandlingen har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig utan kostnad en (1) gång per år. Vill du begära ut ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress: legal@sveaskog.se eller ring 0771–787 000.  Ange ditt fullständiga namn och observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran behandlas. 

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten via följande länk: https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal/.

Vill du veta mer om vår personuppgiftsbehandling, se vår Integritetspolicy

Aktuellt för skogsägare

Vill du även få vårt nyhetsbrev för skogsägare?
Här kan du anmäla din e-postadress

Detta och mycket mer kan du läsa om i vårt nyhetsbrev