Naturvårdsskogarna

Sveaskog har idag drygt 460 000 hektar (ha) naturvårdsskogar över hela Sverige, skogar som har olika karaktär och förutsättningar. Under en femårsperiod planerar Sveaskog nu att genomföra en rad åtgärder i naturvårdsskogarna. 

Tillsammans kommer åtgärderna ha en långsiktig och positiv påverkan på biodiversitet och för skogslandskapets motståndskraft och möjlighet att möta klimatförändringarna.

Sveaskog kommer även bidra till att nationella miljömål och EU:s biodiversitetsstrategi där 30 procent av skogsmarken ska ha ett skydd i vid bemärkelse, varav 10 procent ska vara ett strikt och formellt skydd.

Följ vårt arbete med Naturvårdsskogarna:

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.