Stor glädje hos tio föreningar som får ta del av Sveaskogs ”tiotusing” – för att bidra till ett starkt lokalsamhälle

Sveaskog har sedan ett år infört möjlighet för föreningar, på orter där bolaget har verksamhet i Norrbotten och Västerbotten, att ansöka om ett sponsringsstöd på upp till 10 000 kr för att genomföra evenemang, stärka föreningen eller skapa riktade projekt med fokus på lokalsamhället.

– Så roligt! Det här bidrar till att vi kan fortsätta erbjuda aktiviteter som både är gratis och utan medlemskrav. Vi vill att alla ska ha möjlighet att umgås kring och med hästar, säger Helena Forsman, aktiv i Överkalix Ridklubb som är en av de tio föreningar som under 2021 får ta del av Sveaskogs “tiotusing”.

Johan Oskarsson och Ulf Nilsson, resultatområdeschefer i Västerbotten respektive Norrbotten, är mycket nöjda över det stora intresset från föreningarna.

– Sveaskog har en lång tradition av att sponsra föreningar i hela Sverige. Vi vill lyfta och stötta driftiga föreningar på orten. Det är ofta föreningslivet som skapar trivsel och sammanhållning på de mindre orterna, säger Ulf Nilsson, resultatområdeschef i Norrbotten för Sveaskog.

– Vi är ofta en av de större arbets- och uppdragsgivare i de små samhällena i inlandet, därför är denna satsning på lokalsamhällen viktig för oss. Vi behöver föreningarna för att ge möjlighet till en rik fritid för våra anställda och entreprenörer på den lilla orten där vi har verksamhet, säger Johan Oskarsson, resultatområdeschef i Västerbotten för Sveaskog.

Nedan listas de föreningar som får ta del av Sveaskogs sponsringskampanj på tiotusen kronor:

Specialklubben för skällande fågelhundar AC Kustland, lokal klubb Hörnefors

Kontakt: Lars Nilsson 0705259690 akebac@gmail.com

SSF, Specialklubben för Skällande Fågelhundar, har funnits som specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) sedan 1967. Våra raser är Norrbottenspets och Finsk Spets. Vi har 10 lokalklubbar runt om i landet, från norr till söder. Vår ambition är att främja den jaktliga och exteriöra utvecklingen hos våra raser med inriktning främst på rasernas utveckling som skällande fågelhundar. Våra raser tillhör de friskaste och vi strävar efter att fortsätta hålla sjukdomsbilden så låg som möjligt. Vi verkar också för skogsfågeljaktens rätta bedrivande, samt bevarande av den kultur som ligger i de ursprungliga nordiska jaktformerna med skällande fågelhundar.

Sponsringen från Sveaskogs tiotusing ska vi använda till att:  Riktigt roligt, detta medför att vi kan ge möjlighet till ett bra arrangemang för genomförandet av skallkungen i höst samt att vi kan marknadsföra och introducera nya jägare till vår jaktform, så återigen ett stort tack, säger Lars Nilsson, aktiv i Specialklubben för skällande fågelhundar.

– Vår klubb har ansvarar för arrangemanget som kommer att ha sin utgångspunkt från Vindeln med 10 mils radie till i långt i förväg rekognoserade provytor som tillhandahåller bra biotoper för skogsfågel (tjäder, orre och järpe. Under dessa prov skjuts ingen fågel utan detta är enbart för att bedöma och få fram dom bästa anlagen i våra raser för denna jaktform och att skapa intresse och rekrytering av unga jägare till en jaktform med långa traditioner, säger Lars Nilsson, aktiv i Specialklubben för skällande fågelhundar.

***

Åsele Ridklubb

Kontakt: Karina Hansson 070-694 12 11 aseleridklubb@gmail.com Åsele ridklubb är en liten ridskola som ligger lite i utkanten av centrala Åsele. Ridklubben startades på 60-talet. Ridklubben erbjuder barn, ungdomar och vuxna rid undervisning i små grupper. Måndag - torsdag varje vecka under höst och vårtermin har vi ridklubben ridlektioner. Redan ridkunniga medlemmar kan köpa ridbiljetter för att rida själv när det inte är lektionstid. Sommartid erbjuder vi även lägerverksamhet för barn och unga. Pysselkvällar i stallet för de minsta barnen. Utöver ridskoleverksamhet erbjuder vi uppstallning och träning för medlemmar med egna hästar. En stor del ideellt arbete skjuts till för att hålla verksamheten igång. Alla hjälps åt med det de kan. Lotterier, kakförsäljning, bingolottoförsäljning är några andra aktiviteter som ridklubben gjort för att stärka upp intäkterna. 

En sponsring av Sveaskogs tiotusing ska vi använda till att: Nu ska stallet få ny belysning! I stallet ska alla gamla lysrörsarmaturer bytas ut samt kompletteras med fler lysrörsarmaturer. Inför bytet och utökningen av antalet armaturer behöver vi även säkra upp med större el central för att täcka elförsörjningen, säger Karina Hansson aktiv i Åsele Ridklubb.

***

Luspens Ryttarförening- Stensele – Storuman

Kontakt: Kaarina Åström 0731053133 kaarina.astrom@gmail.com

Luspens Ryttarförening startade 1992 och anläggningen i Stensele invigdes 1994. Från att ha engagerat ett 20 tal medlemmar har vi de senaste åren fördubblat medlemsantalet varje år. Vi köpte in ytterligare en häst - nu har vi fem - förra året med hjälp av sponsorpengar från företag i närsamhället. Vi miste bidrag från kommunen när man sparade in 2/3 av tidigare bidrag med kort varsel. Idag har vi endast driftbidrag för att klara el och andra omkostnader. Alla investeringar söker vi bidrag för. Anläggningen är sliten och omodern.

En sponsring av Sveaskogs tiotusing skulle vi använda till att: Vi ska förbättra vår grillplats med bänkar och bord och renovera vår handikapp ramp! Drömmen skulle vara att investera i en gapakoja för att få lä. Grillplatsen är viktig för våra utomhusmöten när vi nu inte kan träffas i stallet eller klubbrummet. Rampen behövs för de som har svårt att komma upp på hästryggen, säger Kaarina Åström, aktiv i Luspens Ruttarförening.

***

Vän i Umeå

Kontakt: Åsa Norin 072–5391146 asa@vaniumea.se

Vän i Umeå startade 2011 för att skapa naturliga mötesplatser och kontakter mellan etablerade och nya svenskar. Vi matchar ihop nya och gamla svenskar för att skapa vänskap, språkinlärning och socialt nätverksbyggande. Varje vecka arrangerar vi ett antal olika aktiviteter och grupper, såsom språkcaféer, fotboll, beachvolleyboll, promenad & löpning, matlagning, läxläsning, stadsodling, cykelskola, med mera Utöver dessa veckovisa återkommande aktiviteter anordnar vi också olika friluftsaktiviteter och utflykter.  

En sponsring av Sveaskogs tiotusing ska vi använda till att: Genom detta bidrag så kan vi erbjuda en mötesplats för nya och etablerade svenskar i ett av Umeå kommuns vackraste områden!

- Vi vill att denna utflykt ska skapa lust och nyfikenhet på skogen och naturen, och att det kommer att locka till många fler naturupplevelser. Vi hoppas också att många vänskapsband ska knytas och utvecklas. Vi ska arrangera en utflykt till Bäcksjön under hösten med temat ”Vän i skogen” där nya och etablerade svenskar får mötas för att lära sig mer om natur och miljö och samtidigt lära känna nya människor!Vi vill att friluftsliv ska vara tillgängligt för alla, oavsett bakgrund, och därför vill vi ordna en inspirationsdag för alla åldrar, säger Åsa Norin, aktiv i Vän i Umeå.

***

EdekUng – Harads

Kontakt: Felicia Isaksson 0730734946 feliciaisaksson2@hotmail.com EdekUng är en förenings som startade 2010 och drivs av ungdomar i Edeforsbygden med Harads som utgångspunkt. Målet med föreningen är att förbättra fritiden för barn och ungdomar i Edeforsbygden. Detta gör vi med flertalet aktiviteter till exempel ute bio, karneval och spökvandring. För fem år sedan fick vi möjligheten att köpa lägergården Björnudden där vi driver verksamhet för barn att vara ute i naturen.

Sponsringen från Sveaskogs tiotusing ska vi använda till att: Vi ska anordna en Wild kids-dag på vår lägergård för mellanstadieelever! För oss känns det extra viktigt att kunna genomföra småskaliga aktiviteter för de yngre en sommar som denna när mycket annat har blivit inställt för dem och att Sveaskog stöttar oss betyder mycket för barnen och hela bygden, säger Felicia Isaksson aktiv i EdekUng.

***

Jörns IF

Kontakt: Ida Stenman Vikström 0703228448 Istenman@hotmail.com

Vi är en idrottsförening som i dagsläget sköts helt med ideella krafter. Idag jobbar vi i stor utsträckning med att introducera föreningslivet för den stora gruppen nysvenskar och asylsökande vi har i bygden.

Sponsringen från Sveaskogs tiotusing ska vi använda till att: Vi ska köpa nya kläder och eventuellt skor till spelarna i vårt "lågtröskellag" för kvinnor mellan 7–25 som vill spela fotboll! Många av spelarna saknar medel att köpa in egen utrustning och det är så tråkigt om det blir ett hinder för att delta. Vi tror att det är stärkande att man får känna tillhörighet till ett lag och få ha på sig likadana lagtröjor. Nu kan vi göra detta, säger Ida Stenman Vikström, aktiv i Jörns IF.

***

Korpilombolo Skytteförening

Kontakt: Fredrik Hangas Järvi 0767895311 korpilomboloskytteforening@gmail.com Korpilombolo Skytteförening bildades redan år 1917. Föreningen har mer eller mindre varit vilande de senaste 5 åren p.g.a. att den tidigare styrelsen varit till åren komna. Under 2020 har vi kört igång med en ny styrelse och vår vision är att rusta upp platsen så den blir attraktiv och brukbar igen.

Sponsringen från Sveaskogs tiotusing ska vi använda till att: Nu ska vi bygga staket runt området, rusta upp lokalen samt röja upp björksly utefter skyttebanan samt bygga ljuddämpande vallar! Vi behöver också byta några fönster och slutligen måla om byggnaderna. Nu kan vi börja att rusta! Säger Fredrik Hangas Järvi, aktiv i Korpilombolo Skytteförening.

***

Pajala Hockey Club

Kontakt: Mimmi Snell, +46 70-559 22 04.

Vi är en tornedalsk hockeyförening som till största del drivs genom ideellt arbete av våra medlemmar, som ofta också är föräldrar i föreningen. Vi är ca 160 registrerade aktiva under en normal säsong september- mars och satsar på att utveckla en aktiv fritid för våra ungdomar i glesbygden, så att de ska vilja stanna på orten. Arbete med mycket fokus på jämställdhet och att få så många som möjlighet i olika åldrar att bli aktiva i vår förening. Vi har generellt haft en positiv deltagarutveckling i ungdomslagen, en tjejhockeysatsning som exploderade, fått in nya vuxna aktiva genom företags cup och företagstider, startat hockeybockey, majbrasa, stor insats vid Pajala Marknad med mera och genomfört många olika evenemang som bidragit till att stärka gemenskapen hos föreningens medlemmar men också till uppskattade aktiviteter som medför möjligheter till social gemenskap för lokalsamhället, i eller utanför vår ishall.

Sponsringen från Sveaskogs tiotusing ska vi använda till att: Det är jättekul att Pajala Hockey valts ut till att få ta del av Sveaskogs tiotusing och att Sveaskog vill bidra och stötta till Pajala Hockeys hälsosatsning! Denna sponsring ger föreningen ett startskott till igångsättande/ uppstart av en regelbunden fysisk aktivitet, något som under det konstiga år som passerat visat sig viktigare än vi kunnat ana, för att vi ska kunna må bra!

- Vi ska starta upp regelbunden åldersanpassad fysträning med utbildad ledare utomhus! Vår förening i glesbygd är beroende av att så många som möjligt är aktiva så länge som möjligt då det totala barn/ ungdoms antalet är begränsat. Att behålla och återfå ungdomarna i aktivitet och föreningsliv är en viktig förebyggande insats för hela samhället, säger Mimmi Snell, ordförande Pajala Hockeyklubb.

***

Överkalix Ridklubb Norrbotten

Kontakt: Helena Forsman 0703840122 overkalixridklubb@outlook.com

Främjar ridsporten i Överkalix kommun. Olika aktiviteter (läger, kurser, temadagar mm) för främst barn/unga men kommer under 2021 även rikta in oss till de äldre med en aktivitetsdag på boende för äldre. Vill ge alla möjlighet att kunna umgås kring och med hästar. Många av våra aktiviteter är gratis att delta på för att ge alla samma möjlighet att delta.

Sponsringen från Sveaskogs tiotusing ska vi använda till att:

  • Hästens Dag, en familjedag med gratisaktiviteter så som ponnyridning, åka häst och vagn, tipsrunda, fiskedamm, hästskokastning, uppvisningar med häst.
  • Sommarfest: Familjedag, lekar och aktiviteter kring hästar. Käpphästhoppning.
  • De äldres dag: Aktivitet med häst och hund för de äldre på boendena i Överkalix.

- För det första är det roligt att vårt föreningsarbete uppmärksammas! Tiotusingen bidrar till att vi kan fortsätta erbjuda aktiviteter som både är gratis och utan medlemskrav. Vi vill att alla ska ha möjlighet att umgås kring och med hästar, säger Helena Forsman, aktiv i Överkalix Ridklubb.

***

Mårdsels hembygdsförening

Kontakt: Helén Eriksson 070–2810119 iheleneriksson@gmail.com

Vi är en byaförening i byn Mårdsel. Vi driver ett hus som vandrarhem och en camping med ideella krafter. Huset är även handikappanpassat. Det ligger alldeles vid Råne älv. Till oss kommer många skoteråkare eftersom vi har fantastiska leder. Även skidåkare, hundspann och motionärer använder dessa leder. Besök av grupper från särskilt boende och friluftsmänniskor. På sommaren är det främst det fantastiska läget, naturen och fisket i älven som lockar, men även jägare hyr av oss. Vi anordnar även majbrasa, aktivitetsdagar under sommaren och MC-fika med upp till 150 ekipage som besökt oss under den dagen. En växande verksamhet med många engagerande.

Sponsringen från Sveaskogs tiotusing ska vi använda till att: Nu kan vi rusta upp vår handikapptoalett! Vi är väldigt omtyckta för den fina utemiljön vi har, där rullstolar kan ta sig ända ner till vattnet. Vi hålla en bra standard för att locka fler besökare och på så sätt hålla föreningen igång i en by med stor framtidstro, där det även har blivit nyinflyttningar, säger Helén Eriksson, aktiv i Mårdsels Hembyggdsförening.  

 

För mer information, kontakta:

Johan Oskarsson, resultområdeschef Västerbotten Sveaskog, 070-579 50 15

Ulf Nilsson, resultatområdeschef Norrbotten, Sveaskog, 070-209 10 40

 

Dokument och länkar