Möt vår nye vd Erik Brandsma

I januari tillträder Erik Brandsma som ny VD för Sveaskog. 

Erik Brandsma är född och uppvuxen i Nederländerna och utbildad skogsingenjör. Under slutet av 1980-talet reste han till Kanada för att bygga på sin utbildning med ett mastersprogram om planering och ledning av naturresursnyttjande, på engelska Natural Resources Management.

– Det var en spännande tid, säger Erik Brandsma. 1987, när jag började utbildningen hände två saker som kom att färga både utbildningen och mitt sätt att tänka kring de naturresurser vi lever av. Det ena var Tjernobylkatastrofen och de oerhörda effekter haveriet fick, det andra att Gro Harlem Brundtland i Brundtlandskommissionen introducerade hållbarhetbegreppen och det synsätt vi fortfarande har och arbetar efter när vi pratar om hållbarhet.

Hur menar du? Vad var nytt?

– När det kommer till hur vi använder våra naturresurser som fiskeri, energi, gruvor och skog blir det väldigt tydligt att man behöver ha en strategi och plan som gör verksamheten långsiktigt hållbar. Och alla verksamheter påverkas av vad som sker i samhället och omvärlden. Av normer, värderingar och regelverk.

Han fortsätter: – Sedan Brundtlandkommissionen talar vi om att hållbarhet har tre dimensioner, en ekonomisk, en social och en ekologisk. För att något ska vara hållbart behöver alla tre dimensionerna vara just hållbara och därför måste de balanseras, vägas av, mot varandra.

Du har också med dig erfarenhet från jobb på olika geografiska nivåer. Du har verkat nationellt, som generaldirektör för Energimyndigheten i Sverige, men du har också jobbat på det nederländska departementet för fysisk planering och miljö. Sedan har du verkat inom två globala organisationer, OECD, organisationen för ekonomisk samverkan, och FN.

Kan du berätta lite kort; vilken erfarenhet har du tagit med dig?

– Oj. Det får bli kort. Och då måste jag börja med att berätta om Agenda 21 som var föregångare till Agenda 2030. Den FN-konferens som antog Agenda 21 hölls i Rio de Janeiro 1992 och jag var med genom mitt arbete på det holländska miljödepartementet. Efter det kom jag till OECD med uppdrag att leda arbetet med att tillsammans med medlemsländerna utveckla arbetet för en hållbar produktion och konsumtion. Det som utgör kapitel 4 i Agenda 21. Jag fick sedan samma uppdrag i FN. Och om jag ska nämna en lärdom är det nog att näringslivet måste vara med för att utveckling ska ske.

Och nu ska du driva affärer i skogen...

– Ja. Det ser jag fram emot. I ett bolag som Sveaskog är affärerna det centrala. Och det gäller att kunna ha flera perspektiv samtidigt. Här kommer jag dra nytta av min erfarenhet att konkretisera hållbarhet i affärsutveckling. En god affär behöver tryggas både på kort och lång sikt – så att affären är god också i en framtid. Att skogssektorn står inför en omställning är något som tilltalar mig. Den långsiktiga inriktning och det program Sveaskog antagit för hållbart skogsbruk är en bra plattform för att driva arbetet vidare. Min professionella erfarenhet från både det offentliga och näringslivet kommer hjälpa att positionera Sveaskog rätt i utvecklingen mot ett mer hållbart skogsbruk.

Han fortsätter: – Jag är ingen förvaltande chef utan drivs av utvecklings- och förändringsprocesser. Vi har en mycket viktig uppgift framför oss, när vi tillsammans ska utveckla företaget i denna förändringsresa där vi framtidssäkrar verksamheten, säger Erik Brandsma.

Avslutningsvis, vad ser du fram emot?

– Jag ser fram emot att träffa alla medarbetare och att fortsätta arbetet med vår gemensamma utmaning att utveckla ett hållbart skogsbruk. Jag vill vara närvarande internt, prata med alla och också bygga dialog med dem som finns i Sveaskogs omvärld.

Media