Sveaskog höjer timmerpriserna i norra Sverige

Efterfrågan på sågade trävaror från våra hållbart skötta skogar i norra Sverige är stark. Våra lokala sågverk i Norr- och Västerbotten behöver mer timmer och ser gärna att timret kommer via Sveaskog. För att stimulera utbudet av timmer skruvar Sveaskog upp de redan höga timmerprislistorna i norra Sverige. Prishöjningen är 30-50 kr/ kubikmeter fast under bark, och gäller från den 1 maj.

– Våra timmerkunder upplever god efterfrågan och ökande priser på sina färdiga produkter Våra väl utvecklade kundsamarbeten och effektiva leveranskedja ger nu möjlighet att ytterligare öka ersättningsnivån till våra leverantörer, säger Anette Waara, chef Sveaskogs marknadsområde Nord.

– Sågverken går för högtryck för att nyttja det gynnsamma marknadsläget, och därför är efterfrågan hög på såväl gran- som talltimmer just nu. För skogsägarna är det därmed läge att passa på att avverka timmerskog. Även efterfrågan på massaved växer sig starkare i och med att de höga lagren sjunkit under vintern, så vi är mycket angelägna om att även kontraktera gallringar, säger Erik Levén, kundansvarig Sveaskogs marknadsområde Nord.

– Vi har under en längre period noterat att priserna på timmer haft en stigande trend utan att marknadsprislistorna i norra Sverige följt med upp. Känns mycket positivt att Sveaskog kan bidra till att lyfta fram värdet på de norrländska skogarna och ta gärna en ordentlig titt på prislistorna vid tecknande av nästa virkeskontrakt då skillnaderna nu är historiskt stora mellan olika köpare, tipsar Erik om.

Prishöjningen är 30-50 kr/kubikmeter fast mått under bark och avser främst tall- och grantimmer med toppdiameter från 14cm i Norrbotten och Västerbotten. Även priserna på klentimmer och kubb är uppjusterade.

Massavedspriserna är oförändrade. För aktuella timmerpriser i övriga delar av landet uppmanas skogsägare att vända sig till sin närmaste virkesköpare på Sveaskog.

Se Sveaskogs aktuella virkespriser

För mer information:

Erik Levén, kundansvarig Sveaskogs marknadsområde Nord, 0923-69658, erik.leven@sveaskog.se

Sveaskogs pressjour 08-655 90 50

Media

Dokument och länkar