Massaved på timmerbil

Virkespriser

Här finns aktuella virkespriser.

Sveaskog finns över hela landet. Marknadsförutsättningarna varierar över landet och kundstrukturen ser olika ut. Det innebär att Sveaskog har olika prislistor för olika delar av landet. Ta gärna kontakt med din lokala virkesköpare om du har frågor om vilka priser som gäller där just du finns.

Senast uppdaterad: 2022-08-08