Sälja biobränsle

Vår kompetens höjer värdet på biobränslet.

Biobränsle från skogen är ett snabbt växande sortiment utöver timmer och massaved. Efterfrågan på skogsbränsle ökar i takt med att allt fler väljer förnybar energi. Sveaskog har varit med från början och drivit på utvecklingen kring skogsbränsle, och är idag en av landets största aktörer inom detta område. Det ger skogsägare flera fördelar vid försäljning av skogsbränsle till oss.

Vår storskalighet ökar våra kunders lönsamhet

Sveaskog har många och stora biobränslekunder. Därför är vi intresserade av att köpa skogsbränsle oavsett volymer. Vi driver utvecklingen av kostnadseffektivare transporter och logistik, till exempel genom nya maskiner och järnvägsterminaler. Våra lösningar gör det lönsammare för skogsägare att ta ut skogsbränslet.

Bättre betalt genom ledande kunskap

Med vår erfarenhet och effektiva hantering av torkning, flisning, minimering av föroreningar med mera, kan vi optimera kvaliteten på skogsbränslet, något som är viktigt för att den som säljer skogsbränsle till oss ska få så bra betalt som möjligt.

Teknikförsprång ger ett bättre resultat

Sveaskog ligger i täten när det gäller utveckling av tekniker och metoder i produktionen, avverkningen, av skogsbränsle. Ett exempel är att vi på bred front har implementerat flerträdstekniken. Den innebär att våra maskiner snabbt och enkelt kan växla mellan omhändertagandet av timmer, massaved och biobränsle, vilket ger dig som skogsägare större volymer och i slutändan ett bättre netto – speciellt i klena gallringar, där man även får med träddelar som vanlig gallring missar.

Optimal skonsamhet och återväxt

Vår kunskap och erfarenhet kring skogsbränslen är betydelsefull för att avgöra om biobränsleuttag i vissa marker är lämpligt ur ekologisk synvinkel. Även kör- och markskador kan minimeras med bra planering, och genom att lägga ut ris på de mest frekventa maskinvägarna. Vi hjälper dig att optimera återväxten efter bränsleuttag.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du inte hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift

Fakta

  • Biobränsle är miljövänligt
    Biobränsle från skogen är ett miljövänligt bränsle som efterfrågas i allt högre utsträckning. Kretsloppet sluts när man dessutom återför askan som biobränslet har givit upphov till, till skogen som ett gödsel, så kallad askåterföring.
  • Lång lagringstid
    Biobränsle mäts och betalas vanligtvis efter energiinnehåll, mätt i megawattimmar (MWh). Ju torrare desto bättre bränslevärde. Det innebär att lagringstiden för biobränsle i skogen eller vid bilväg ofta är mycket längre än för rundvirkessortiment som levereras färskt till kunden. Hos Sveaskog är normal lagringstid från avverkning sex-tolv månader.
  • Läs mer
    Mer fakta om biobränsle hittar du hos Svenska Bioenergiföreningen