• Rätt före och efter

Gallring

Vi lägger stor vikt vid att planera och följa upp gallringsuppdragen.

Gallring är den viktigaste åtgärd som kan göras i skogen. Genom att ta ut svaga och skadade träd, och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa stammarna, skapasett värdefullt bestånd. Dessutom kan skogsägare göra lönsamma virkesuttag flera gånger under skogens omloppstid.

Avverkningskostnaden för slutavverkning blir mindre i en gallrad skog. Samtidigt är gallring en åtgärd som kräver erfarenhet, kompetens och skicklighet för att nå hög effektivitet och minimera mark- och trädskador.

Vi på Sveaskog har de teoretiska, praktiska och tekniska kunskaper som krävs för att göra dina gallringsuppdrag skonsamma och lönsamma, och vi ligger i framkant när det gäller ny teknik. 

Effektiv och skonsam gallring

Vi på Sveaskog är aktiva inom utvecklingsprojekt som förbättrar arbetsmiljö, effektivitet och miljöprestanda i skogsbruket. Vi har till exempel stöttat utvecklingen av band till skogsmaskiner som minskar markskador och av maskiner med mindre yttermått, kortare svängradier och lägre marktryck.

Vi GPS-planerar alla slutavverkningar och gallringar. Utifrån planeringen genereras en digital karta över skiftet med alla viktiga produktions- och miljömässiga uppgifter. Kartan överförs sedan till informationssystemen hos de maskiner som ska utföra gallringen. Detta gör att förarna kan optimera produktiviteten och hänsynen efter de specifika förutsättningar som gäller för varje enskilt skogsskifte.

Flexibel flerträdsteknik

Vi ligger i täten när det gäller att använda flerträdsteknik, det vill säga komplettera skördarens aggregat med en utrustning som gör att skördaren kan samla ihop och bearbeta fler stammar samtidigt.

Metoden ger skogsägare flera fördelar. En är att förstagallringar kan göras 6-8 år tidigare eftersom skördaren blir flexiblare och kan växla enkelt mellan timmer, massaved och biobränsle. Den större flexibiliteten gör att vi kan ta ut större volymer biobränsle i gallringar vilket ger skogsägare ett bättre netto.

Flerträdshanteringen är också bra för miljön tack vare att den minskar bränsleförbrukningen.

Gallringskunskaper

Som Sveriges största skogsägare har vi en gedigen erfarenhet av gallring, som vi delar med oss av vid  gallringsuppdrag. Vi ger råd kring allt från riktlinjer för stamval och olika gallringsformer, till principer för trädslagsblandning. 

Visste du att…

  • löpande uppföljningar och kontroller är en viktig del av vår kvalitetssäkring i gallringar. 
  • våra maskinförare regelbundet följer upp och kontrollerar allt från trädval och volymer till eventuella skador. Utöver dessa kontroller görs stickprov av våra planerare och arbetsledare.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.

Så fungerar flerträdstekniken

  • Flerträdsutrustningen består av två så kallade ackumulatorarmar, bredare mäthjul och en speciell typ av matarvalsar.
  • Ackumulatorarmarna håller fast stammarna medan kvistknivarna kan öppnas för att gripa ytterligare träd.
  • När föraren samlat ihop 3-4 stammar kvistas hela ”knippet”.
  • Utrustningen kan enkelt kopplas ifrån när man vill avverka på vanligt sätt. Det är just denna flexibilitet som möjliggör produktionsökningen.