• Rätt före och efter

Gallring

Vi lägger stor vikt vid att planera och följa upp gallringsuppdragen.

Gallring är den viktigaste åtgärd som kan göras i skogen. Genom att ta ut svaga och skadade träd, och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa stammarna, skapas ett värdefullt bestånd. Dessutom kan skogsägare göra lönsamma virkesuttag flera gånger under skogens omloppstid.

Avverkningskostnaden vid föryngringsavverkning blir lägre i en gallrad skog. Samtidigt är gallring en åtgärd som kräver erfarenhet, kompetens och skicklighet för att nå hög effektivitet och minimera mark- och trädskador. 

Vi har de teoretiska, praktiska och tekniska kunskaper som krävs för att göra dina gallringsuppdrag skonsamma och lönsamma, och vi ligger i framkant när det gäller ny teknik. Vi är bra på att få ut sågbara timmer i våra gallringar och tack vare att vi har många olika kunder kan vi maximera virkesvärdet. Vi är också skogsägare -om än i stort format- så vi är måna om att få ut så högt värde som möjligt ur varje bestånd. 

Effektiv och skonsam gallring

Vid gallring kör vi på risade vägar för att minimera risken för markskador i skogen. På så minskar också slitaget på maskinen och maskinföraren skonas eftersom man kör på något som kan liknas en "mjuk matta". Arbetssättet går under namnet MMM (Mark-Maskin-Människa).

Vi är också aktiva inom utvecklingsprojekt som förbättrar arbetsmiljö, effektivitet och miljöprestanda i skogsbruket. Vi har till exempel stöttat utvecklingen av bandgående skogsmaskiner som minskar markskador, ger ett lägre marktryck och minskar helkroppsvibrationerna för förarna. 

Vi GPS-planerar alla föryngringsavverkningar och gallringar. Utifrån planeringen genereras en digital karta över skiftet med alla viktiga produktions- och miljömässiga uppgifter. Kartan överförs sedan till informationssystemen hos de maskiner som ska utföra gallringen. Detta gör att förarna kan optimera produktiviteten och hänsynen efter de specifika förutsättningar som gäller för varje enskilt skogsskifte. Vi använder oss av den senaste tekniken i våra gallringsskördare som hjälper våra maskinförare att gallra rätt.

Flexibel flerträdsteknik

Vi använder oss av flerträdsteknik, det vill säga kompletterar skördarens aggregat med en utrustning som gör att skördaren kan samla ihop och bearbeta fler stammar samtidigt.

Metoden ger skogsägare flera fördelar. En är att förstagallringar kan göras 6-8 år tidigare eftersom skördaren blir flexiblare och kan växla enkelt mellan timmer, massaved och biobränsle

Flerträdshanteringen är också bra för miljön tack vare att den minskar bränsleförbrukningen.

Gallringskunskaper

Som Sveriges största skogsägare har vi en gedigen erfarenhet av gallring, som vi delar med oss av vid  gallringsuppdrag. Vi ger råd kring allt från riktlinjer för stamval och olika gallringsformer, till principer för trädslagsblandning. 

Visste du att…

  • löpande uppföljningar och kontroller är en viktig del av vår kvalitetssäkring i gallringar. 
  • våra maskinförare regelbundet följer upp och kontrollerar allt från trädval och volymer till eventuella skador. Utöver dessa kontroller görs stickprov av våra planerare och arbetsledare.
Senast uppdaterad: 2022-04-29