Vägar

Vägar är en förutsättning för att göra skogens värden tillgängliga och för att kunna utföra avverkningar och skötselåtgärder i rätt tid, på rätt sätt. Sveaskog är, efter Trafikverket, Sveriges näst största väghållare, med mer än 4 300 mil väg över hela landet. Det gör att vi kan erbjuda skogsägare en rad fördelar, framför allt när det gäller kompetens och kostnadseffektivitet.

Vår storlek ger dig lägre prislapp

Genom vår storlek, rikstäckning och samordningskapacitet kan vi erbjuda dig lägre priser. Vi finns alltid nära (vi är även medlem i mer än 1 500 vägföreningar i landet) och kan hålla nere kostnaderna för att få fram maskiner och material till ditt vägbygge. Genom våra stora inköp kan vi pressa priserna på allt från vägtrummor till fyllnadsmaterial.

Eftersom Sveaskog bygger och underhåller mycket väg har vi ett stort kontaktnät av entreprenörer – vägbyggare, anläggare, hyvlare, grustransportörer med flera. Något som i sin tur gör att vi kan optimera pris- och kompetensnivåerna för varje enskilt uppdrag.

Vi har specialisterna för ditt vägbygge

Alla som jobbar med vägar inom Sveaskog är specialutbildade, som till exempel våra vägmästare och vägförmän. Bland våra entreprenörer är det många som enbart jobbar för Sveaskog, både med våra egna vägar och med uppdrag vi utför åt andra skogsägare. Anlitar du oss för ditt vägjobb kan du vara säker på att det utförs på bästa möjliga sätt.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du inte hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift

Visste du att...

  • Sveaskog satsar mer än 220 miljoner kronor varje år på att underhålla och anlägga nya vägar. 
  • Till grund för beslut om väginvesteringar har vi ett vägregister och en långsiktig vägnätsplan som beskriver behovet och kostnaderna över tiden av vägbygge, drift och skötsel av vägarna.