Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

  • Tryggt och utvecklande

Förvaltningsavtal

Ett förvaltningsavtal med Sveaskog är både tryggt och utvecklande - som att äga en skog som sköter sig själv. 

Ett förvaltningasvtal kan vara extra värdefullt för den som inte har tillräckligt med tid eller kunskap för din skog, eller om den finns på annan ort. Vi på Sveaskog har både erfarenheten och den organisatoriska styrkan att skräddarsy förvaltningsavtal för de mest skilda förutsättningar och behov.

Personlig rådgivare ingår i alla våra avtal

Gemensamt för våra förvaltningsavtal är att du alltid får en av våra virkesköpare alltid blir personlig rådgivare. Förutom att ge råd roll åtar sig virkesköparen att kontinuerligt övervaka skogsfastigheten och upprätta nödvändiga skogsvårds-, gallrings- och slutavverkningsplaner.

Virkesköparen kan även ta hand om allt i samband med avverkningsuppdrag och sköta det praktiska vid investeringar som nybyggnad av vägar och gödsling.

Långsiktiga, prioriterade relationer

Den personliga relationen är viktig. En bra dialog mellan Sveaskog och privata skogsägare är en förutsättning för att kunna bygga långsiktiga och trygga relationer. Därför löper avtalen under tre år, och en av grundprinciperna är att vi sitter ner tillsammans minst en gång om året för att summera året som gått, och planera för det kommande.

Mötena ger skogsägare möjlighet att lära sig mer och vara delaktiga i skogens utveckling, och därmed enklare fatta beslut som ökar värdet på skogen.

Virkesleverantörer som har förvaltningsavtal hos Sveaskog prioriteras alltid, till exempel genom förtur när de ska sälja virke i samband med gallring och slutavverkning, och vid särskilda omständigheter som stormfällning. Med Sveaskogs avtal följer alltid en extra förvaltningspremie för virket som du levererar.

Hur mycket kostar det?

Kostnaden för ett avtal beror på flera saker, framför allt hur stor skogsfastigheten är och vad som krävs i form av avverkningar och skötselåtgärder. Även här gör virkesköparen en inventering och presenterar ett prisförslag. Längden på ett avtal kan variera; vanligt är en avtalsperiod på omkring tre år.

Visste du att...

  • du via förvaltningsavtalet får tillgång till Sveaskogs samlade kunskap och alla skogliga tjänster. Kontaktpersoner är våra virkesköpare som har hög kompetens- och utbildningsnivå.  
  • varje förvaltningsavtal är unikt. I varje enskilt fall gör våra virkesköpare en bedömning av förutsättningarna, till exempel hur stort skogsinnehavet är.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.