Gör en bra skogsaffär

Läs mer

Du som äger skog är viktig för oss. Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig.

 

Se våra virkesköpare

  

Våra tjänster

Föryngringsavverkning

Det är enkelt och tryggt att sälja skog till oss. Anlita oss för en lönsam avverkning.

Läs mer

Röjning

Röjning är en viktig åtgärd om du vill höja kvaliteten och värdet på din skog.

Läs mer

Gallring

Gallring är den viktigaste åtgärden du kan göra i skogen. Anlita oss för dina gallringsuppdrag, vi har kunskapen och tekniken.

Läs mer