Stormen Hans slog hårt mot skogsägare i Västerbotten

Under några intensiva minuter den 8 augusti slog kraftiga fallvindar under ett åskväder ner mot marken i Västerbottens inland. I ett område på 70 x 4 km drabbades skogen av stora skador. Men Sveaskog går att lita på när det blåser.

Ovädret drog förbi på en kvart men lämnade omfattande skador. Skogsstyrelsens bedömning är att närmare 1 miljon kubikmeter har blåst ner, en bedömning som Sveaskog delar. På Sveaskogs mark drabbades 3 500 hektar av omfattande skador och på 3 500 hektar har skogen i olika grad drabbats. Sveaskog är den stora markägaren i området men skadorna hos privata skogsägare är ungefär av samma omfattning.

- Vi har drabbats hårt men våra tankar går självklart till de privata skogsägarna, förutom de ekonomiska värdena som gått förlorade så är det känslomässigt drabbande för många, säger Johan Oskarsson, regionchef på Sveaskog i Västerbotten.

I ordning Alt Tjärnlund Anita Östlund Bo Wiktoreng Patrik Tjärnlund.jpg

Alf Tjärnlund, Patrik Tjärnlund, Bo Wiktoreng och Anita Östlund äger alla skog kring byn Tjärnberg norr om Malå. De möter upp för en pratstund tillsammans med köparna Mikael Wikström och Richard Holmgren.

- Det har varit en mycket bra lösning med en köpare för oss som äger skog här kring byn. Det finns bra samordningsvinster för alla och det är en trygghet för oss, säger Bo Wiktoreng som tillägger att det är en trygghet att samarbeta med Sveaskog som har kontor på plats i Malå.

- Att kunna gå in på ett kontor och prata är också en stor trygghet.

Anita Östlund tycker också att samarbetet inom byn och med Sveaskog har fungerat bra.

- Det är en trygghet för mig att ha alla de här kunniga skogspersonerna med mig i det här, säger Anita och pekar på både sina grannar i byn och oss Sveaskogare.

Alf Tjärnlund och Patrik Tjärnlund är far och son och har skiften på olika ställen i stormområdet. De har under hösten och början på vintern skapat sig en överblick över skadorna.

- Det är klart att det är omfattande skador men vi får väl vara glada över att folk och hus verkar ha klarat sig, säger Patrik vars nybyggda garage en kilometer bort klarade sig med en hårsmån.

Sveaskog har liksom andra skogsbolag blivit nedringda av privata markägare som vill ta omhand om sin fallna skog. Dessutom är det bråttom om man ska kunna ta omhand om värdet på bästa sätt.

- Vi på Sveaskog har ju stora resurser på plats för att ta hand om de enorma volymer som fallit på vår mark men vi har hela tiden haft ambitionen att även finnas tillhands för privata markägare. Som stor skogsägare i området och med kontor i Malå och kringliggande kommuner, Arvidsjaur, Norsjö, Lycksele så kan vi vara en närvarande och pålitlig köpare, säger Richard Holmgren, köpare baserad just i Malå, här på bild tillsammans med Mikael Wikström, virkesköpare i Arvidsjaur och Arjeplog.

Richard Holmgren Mikael Wikström.jpg

För att få en överblick över stormområdet och kunna planera upparbetningen av virket samt framtida åtgärder har Sveaskogs arbete efter stormens framfart skett på ett delvis nytt sätt med bilder från ovan. Traditionella helikopterturer har flugits, men mer obemannade lösningar har dominerat. Satellitbilder över stormområdet har köpts in och åtta lokala drönarpiloter har intensivutbildats.

- Västerbottens metodik i stormarbetet har varit att först använda helikoptern, det traditionella sättet att få överblick. Detta för att helikoptern är mindre väderberoende än satelliterna och det gör inget om det är lite mulet. Vi har då fått en överblick och har kunnat ringa in området och göra en specifikation på var vi har behov av satellitbilder och har kunnat lägga en beställning på bilderna. Det här flödet med helikopter, satellit och drönare har fungerat väldigt bra och de har kompletterat varandra på ett utmärkt sätt, säger Tommy Karlsson, planeringsansvarig i Västerbotten. 

Arbetet i skogarna kring Malå har varit intensivt, Sveaskog har som mest haft närmare 40 maskinlag på plats i området och tillsammans med andra skogsbolag och entreprenörer har det som mest varit 70 maskinlag i arbete. När mörkret lagt sig på kvällarna så har strålkastarna lyst som tomtebloss ute i skogen.

En annan innovation har gällt logistik och transporter. Sveaskog har dagligen kört upp till 70 fulla timmerbilslass ut ur stormområde, det blir trångt längs smala vägar. Genom en ny innovation kan alla som kör timmerbil och personbil inom området se var fordonen befinner sig och åt vilket håll de rör sig. Den primära nyttan är den direkt praktiska i skogen; när en stor timmerbil ska in på liten väg och vända – då vill man se var de andra ekipagen är! Den sekundära nyttan är att kunna ge de utförande transportföretagen ett nyttigt verktyg för att planera sin vardag på ett lite smartare sätt.

Förutom skogsägare har även renskötseln i området och Malå skogsameby drabbats hårt. Många anläggningar i form av hagar och staket har förstörts och det nya skogstillståndet förändrar förutsättningarna för renskötsel. Sveaskog har haft ett bra samarbete med samebyn och prioriterat insatser kring samebyns anläggningar.

- Jag tycker att samarbetena generellt efter stormen har varit bra, samarbetet med samebyn, kommunen, myndigheterna och boende i området. Vi på Sveaskog är tacksamma över det, säger regionchef Johan Oskarsson.