Alfrida öppnade för nya affärsmöjligheter

Det har gått ett drygt år sedan stormen Alfrida drog fram över Norduppland och Roslagen. Som en konsekvens av ovädret finns nu en permanent logistiklösning för export av virke från Mellansverige österut.

- Det är nog så att det är ur kris som kreativitet föds, säger Roger B Johansson, marknadschef, MO Syd.

Det var under nyårshelgen 2019 som stormen Alfrida slog till med full styrka över östra Svealand. Sveaskogsanställda som upplevde kraften i stormen Gudrun menar att Alfrida var nog så kraftig, även om Gudrun påverkade en mycket större yta.

När stormen dragit vidare och helger övergick i vardag påbörjades ett intensivt arbete med att inventera stormskadorna. Tyngdpunkten till en början var att få grepp om storleken på skadorna och sedan påbörja arbetet att städa upp på egen skog och inte minst också hjälpa våra virkesleverantörer att få ut de skadade träden ur skogarna för att undvika ett större barkborreangrepp till sommaren.

- Vi fick en snabb prognos från Skogsstyrelsen över mängden skadad skog som vi antog låg långt under hur det faktiskt såg ut. Det är väldigt svårt att uppskatta mängden när det är spritt efter en kraftig storm, säger Roger B Johansson, marknadschef i MO Syd.

En miljon kubikmeter

De första prognoserna uppskattade skadorna till ungefär 500 000 kubikmeter i Uppsala och Stockholms län. Sifforna justerades sedan upp till drygt en miljon kubikmeter. För Sveaskogs del var det främst företagets virkesleverantörer som drabbades. Sveaskogs egna markinnehav i den här delen av RO Norra Bergslagen är förhållandevis litet.

Mycket av den drabbade skogen återfanns i den östra delen av Uppland, relativt långt från större sågverk i västra Uppland som skulle kunna ha kapacitet att ta emot den stora mängden timmer.

Det var då tankarna på närliggande Hargs hamn dök upp som en möjlig logistisk lösning.

- Vi drog omgående igång arbetet med att se över vilka exportmöjligheter som fanns, eftersom att de närliggande sågverken inte hade möjlighet att ta emot allt stormskadat virke. Vi etablerade då kontakter med Finland och Tyskland. Tack vare att vi var så snabba igång innebar det att vi kunde hitta avsättning för, inte bara eget virket, utan även bistå branschkollegor. På så sätt kunde vi rädda virke till ett stort värde, säger Roger B Johansson.

Förutom till Finland och Tyskland skeppades stora mängder massaved norrut, till massabruk längs Norrlandskusten.

Ur kris föds kreativitet

Den kreativa logistiklösningen innebar att Sveaskog lyckades få ut det mesta av det skadade virket redan innan semestern. Under hösten har vi skeppat ut mindre kvarvarande partier från hamnen.

- Under 2019 har vi byggt upp vår förmåga till exportaffärer från MO Syd och förhoppningen är att Hargs hamn ska kunna fungera som en mer permanent utskeppningshamn till finska och tyska marknaden. När vi drabbas av olika kalamiteter som storm, granbarkborrar och annat är det nödvändigt att ha kunder även utanför Sverige, för att ha möjlighet att sälja volymer som våra ordinarie kunder i Sverige inte kan ta emot.

- Vi hade kanske kommit på den här logistikvägen ändå, men det är nog så att det är ur kris som kreativitet föds och man vågar testa okonventionella metoder och affärslösningar, säger Roger B Johansson.

För mer information: