Skogens dyrgripar

Klena stockar används vanligen till massaved, men i byggboomens spår ökar efterfrågan på kubb och klentimmer alltmer på den globala marknaden.

I många år, ända sedan 40-talet, har det småländska företaget ATA Timber försett kunder på flera kontinenter med träprodukter från Småland, både från sågverk och massabruk. Men en produkt har man i alla år fått neka kunderna att köpa: 2,5-meterslängder från kubb.

– Vi har klentimmersågverk, men de är inte anpassade för de korta längder som kubben innebär, förklarar Göran Swärdh, teknisk chef på ATA Timber.

– Samtidigt är 2,5-meterslängder från kubb en produkt som våra kunder har frågat efter länge men som vi tyvärr inte har kunnat sälja till dem.

Internationell efterfrågan på kubb

ATA Timber är inte ensamma om att se en stor och ökande efterfrågan på kubb och klentimmer, de produkter som går att utvinna från det virke som traditionellt sett främst har gått till massaved.

– Kubb används framförallt till konstruktionsvirke. En del används till takläkt, men främst används det till att regla upp väggar, berättar Anna Malmqvist, försäljningschef på Sveaskog i södra Sverige.

Anledningen till att byggindustrin föredrar reglar från kubb snarare än från grövre dimensioner är att de blir stabilare och hållbarare än de reglar som produceras när grövre stockar klyvs. Och det är långt ifrån bara den svenska byggmarknaden som efterfrågar det. 90 procent av ATA Timbers sågade sortiment går på export och kunderna finns i Europa, USA, Japan och på senare år även Kina.

På många av dessa marknader råder rejäl byggboom och när fler och fler efterfrågar möjligheten att bygga med trä blir kubben en viktig ingrediens.

Kubb breddar Sveaskogs sortiment

För Sveaskog som markägare är det här en mycket positiv utveckling.

– Framförallt i södra Sverige är råvaran dyr och då måste vi som ägare kunna få ut så mycket som möjligt av skogen, förklarar Anna Malmqvist.

Med tanke på att Sveaskog nu också hugger yngre träd med klenare medelstam passar kubb och klentimmer väldigt väl in i sortimentet. Dessutom ger det en helt annan ekonomisk marginal.

– De klena stockarna används i vanliga fall till massaved, men om vi kan använda dem till kubb och klentimmer istället får vi betydligt bättre betalt, säger Anna Malmqvist.

– Det är helt andra marginaler och vi tjänar mycket mer på det, något som även gäller aktörerna högre upp i värdekedjan. Det här är ett viktigt sortiment som gör det möjligt för oss att maximera värdet på skogen och varje enskilt träd.

Klok investering

Men för att Sveaskog ska kunna sälja produkter som kubb och klentimmer krävs det att det finns sågverk som har möjlighet att förädla de här produkterna. Ett sådant företag är från och med nu ATA Timber som vid jul tog sitt nybyggda kubbsågverk i Sandsjöfors i full drift.

– Sandsjöfors var tidigare ett klentimmersågverk, så vi har egentligen rivit ner allt det gamla och byggt upp en helt ny anläggning, säger Göran Swärdh.

– Vi fick tillträde i januari förra året och kunde sedan börja provköra anläggningen i oktober, så det gick fort, tack vare hjälp från bra lokala entreprenörer.
Och redan under sommaren hörde kunderna av sig och frågade när de skulle kunna få sina första beställningar.

– Det är hårt tryck på kubb för det produceras inte så mycket som kunderna efterfrågar så det här känns som en klok investering, säger Göran Swärdh.

– Den kompletterar vårt sortiment och vi hoppas såklart att den ska generera mer pengar i slutändan.

Allt fler får upp ögonen för kubb

Även skogsägarna i området har välkomnat investeringen. I södra Småland har man fortfarande känningar efter stormen Gudrun, men på höglandet och uppe i norr, mot gränsen till Östergötland, finns det mycket bra skog som inte är stormdrabbad och som därför har god potential.

– Vi har blivit väl mottagna i området för våra leverantörer ser att värdet av att hugga för kubb istället för massaved är så mycket högre, säger Göran Swärdh.

– Allt fler börjar förstå hur värdefullt det här sortimentet är.

För mer information:

FAKTA: ATA Timber

  • Vad: Ett familjeägt skogsföretag som driver sågverk samt massabruk i Småland.
  • Grundat: 1945 av Tage Andersson som fortfarande är styrelseordförande.
  • Årlig sågad volym: 500 000 kubikmeter. 90 procent av sågade trävaror går på export.
  • Antal anställda: 250.

Läs mer om ATA Timber

Kubb och klentimmer

  • Klentimmer: Timmer i dimensioner från 10,5 centimeter i diameter upp till cirka 20 centimeter i diameter.
  • Kubb: Klentimmer från 12 centimeter i diameter som kapas i en bestämd längd, ofta 2,5 meter, redan i skogen.
  • Användningsområde: Konstruktionsvirke.
  • Fördelar: Alternativt användningsområde för virke i de här dimensionerna är massaved, en produkt som inte alls ger samma marginaler till skogsägarna. Genom möjligheten att hugga kubb och klentimmer utnyttjas råvaran maximalt, något som också passar bra i skog med klenare medelstam.