Röj i rätt tid – det lönar sig

– Viktigast är att det verkligen blir gjort – det är viktigare än hur man gör det. Just nu gör dessutom goda virkespriser röjningen lätt att finansiera, säger Sveaskogs virkesköpare Anders Rydell. En röjning är väl investerade pengar.

Våren var kall, men inledningen på sommaren har varit desto varmare på många håll. Björn Fröberg sitter på kontoret och stretar på med traktdirektiv, medan Kalle Rahm, hans kompanjon på Skogstjänsten i Åtvidaberg, hålls ute i skogen med dagens röjningsuppdrag.

– För oss är det röjningssäsong elva månader om året, deklarerar Kalle, bara ett tjockt snötäcke hindrar oss.

Anders Rydell, som sedan han började sin tjänst i Vimmerby uppdrar alla röjningar till Skogstjänsten i Åtvidaberg, ser också att intresset för röjning ökar mer och mer.

– Röjning är väl investerade pengar, och en nödvändig åtgärd för den som vill ha ekonomi i sitt skogsbruk, eftersom man tar bort konkurrerande växtlighet och ger utrymme för mer tillväxt och högre medelstammar. När folk har fyllt plånboken med avverkningspengar kommer nog intresset att peaka, eftersom virkespriserna just nu är extra bra.

Formar framtidens skog

– För att veta vad man ska ta bort respektive spara utgår man från en målbild, fortsätter Anders. En rekreationsskog till exempel ska ju se annorlunda ut än en ren produktionsskog. På så vis formar man beståndet med önskad andel av gran, tall och löv. Röjningen är också en bra förberedelse för gallringen, som kanske också kan göras lite tidigare – med tidigare inkomst som följd.

Att hålla sig framme och hitta rätt tidpunkt för röjningen är viktigt:
– Det viktigaste är att inte vänta för länge, säger Björn. När man ser att det är dags behöver man hinna röja inom ett par år för att få bästa möjliga ekonomi och tillväxt. Om man väntar tills skogen står tät som en vägg blir det svårare och dyrare. Dessutom kan fel träd ha hunnit växa och ta över, eller så kanske man inte kan spara de bästa stammarna eftersom de är för klena och kanske hunnit skadas av exempelvis tung blötsnö.

Anders Rydell, virkesköpare

Den allra första röjningen, en lövröjning, brukar man göra när lövet sluter sig över plantorna och kväver dem. När man sedan ser att träden börjar bli trängda av varandra och den gröna kronan börjar krympa är det dags för en andra röjning. I många fall behövs också en tredje omgång.

– Vid bestånd som är hårt ansatta av vilt försöker man såklart röja fram det som inte är viltskadat, så att inte skadorna följer med till det framtida timret, förklarar Kalle. Men man ska inte röja ner de viltbetade barrstammarna helt, utan låta viltet fortsätta att beta där. Stammar som är i vägen kan man till exempel toppa. Även de hårdast betade områdena brukar det till slut bli skog av.

Professionella röjare är effektivare

Många skogsägare väljer att röja själva, men om man inte hinner, vill eller kan röja själv bör man inte tveka att anlita en professionell entreprenör.

– Det kostar ju lite, men det kan vara viktigt för att det verkligen ska bli gjort, säger Anders. Resultatet blir oftast lite bättre också. Tendensen är att de som inte är vana röjer lite för lite, medan proffs ofta röjer hårdare, och det gör ekonomisk skillnad i slutändan.

Anders, Björn och Kalle har alla vuxit upp på skogsgårdar och har på så vis fått med sig skogskunskaperna naturligt, men när det blir dags för generationsskifte står numera många skogsägare utan erfarenhet. Även om den teoretiska kunskapen finns att tillgå på internet kan det vara bra med en kurs för att lära sig stamval och rätt tänk, som hur man lägger upp en röjning i stråk för att inte behöva gå i det fällda riset, tycker Björn och Kalle.

När det gäller utrustning behöver man inte ha den nyaste och modernaste, bara selen passar. Det viktiga är att klingan är vass.

– Då blir det mycket, mycket roligare. Har man däremot halvdana grejer blir man bara arg, avslutar Kalle, som trivs med att jobba självständigt i skogen, hela tiden på nya ställen.

Utbildning, kunskap och rätt verktyg är nyckelfaktorer för en lyckad röjning. Det håller Jonnie Friberg, Sveaskogs köpledare i Bergslagen och Södra Norrland, med om. Men det handlar också om att kunna ta sig tid. Med familj och jobb i åtanke finns risken att röjningen glöms bort eller görs för sent. Det är viktigt för skogens tillväxt att kunna avsätta tid, en eller några helger för röjning. För flertalet skogsägare är det effektivast att anlita en yrkeskunnig, för då vet man att jobbet blir utfört på rätt sätt och i rätt tid. Tack vare Sveaskogs stora egna skogsinnehav och breda nätverk finns tillgängliga röjningsresurser i hela landet.

– När privata skogsägare hör av sig till oss har vi möjlighet att hjälpa dem, via vårt affärsområde Svenska Skogsplantor eller duktiga lokala entreprenörer. Det finns alltid hjälp att få om man kontaktar någon av våra virkesköpare på Sveaskog.

 

Läs mer