Granbarkborren - en allt vanligare inkräktare

Vid angrepp av granbarkborre gäller det att snabbt få bort skadade träd så att skadedjuren inte sprider sig – något som Sveaskog hjälpt ett stort antal skogsägare med efter förra sommarens allvarliga angrepp. Men än är faran inte över.

Thomas Gustafsson ser bekymrad ut. Den 65 hektar stora blandskogen som han förvaltar för sin sambos räkning har blivit angripen av det i särklass största hotet mot granskogar – barkborren. Nu har han mer eller mindre gått i pension, men efter många års jobb på Skogsstyrelsen är han väl medveten om vad granbarkborrarna kan ställa till med. 

– Det var i augusti i fjol som vi upptäckte att flera av våra träd var angripna. Just de träden var lite yngre, runt 55 år, så jag blev lite förvånad eftersom angreppen kom från åttatandad granbarkborre och de främst brukar ge sig på äldre träd, berättar Thomas Gustafsson.

Snabb avverkning minimerar skador

I oktober fick han hjälp av Sveaskog att avverka runt 150 kubikmeter angripet virke. 

Vi befinner oss i den drabbade skogen ett par mil söder om Värnamo, där Urban Alkeberg, virkesköpare på Sveaskog och hans kollegor hjälpt Thomas Gustafsson och hans sambo att snabbt avverka och få bort virket för att minimera skadorna. Mossan sviktar under fötterna där vi kliver omkring bland resliga granar och tallar som skjuter 30 meter upp i luften. Det är fuktigt och rått ute, men annat var det i somras då det inte regnade på tre och en halv månad. Urban Alkeberg pekar på ett angripet träd där barken trillat av.

– Till våren kommer vi att behöva ta bort de här träden också. Men just nu är det ingen fara. De flesta granbarkborrar har krupit ner i marken nu och det är först när det blir 18–20 grader och de börjar svärma som det kan bli nya angrepp, påpekar han.

Några sovande granbarkborrar har dock dröjt sig kvar under barken och Urban ­Alkeberg lägger fram ett par av dem.  

– Om vi skulle värma upp dem skulle de vakna och flyga iväg.

Omfattande angrepp efter torkan

Förra sommarens torka ledde till ett av de värsta angreppen av granbarkborre någonsin. I Götaland handlar det om cirka 2,5 miljoner kubikmeter virke som blivit skadat. Det kan jämföras med under stormen Gudrun, då man befarade liknande skador men där det stannade vid 1,5 miljoner kubikmeter.

– Granbarkborren känner av när träd blir försvagade, främst på grund av torka och vattenbrist som det varit nu och kan på kort tid döda fullt friska träd, säger Urban Alkeberg, som har Vaggeryd, Värnamo och Alvesta kommun som arbetsområde.

Stora ekonomiska förluster för markägare

För många markägare kan insektsangrepp innebära stora ekonomiska förluster. Risken är att virke som var tänkt som sågtimmer eller massaved istället måste gå som bränsleved och då till ett mycket lägre pris. Sveaskog kan komma tidigt in i bilden för att skogsägare ska få rätt råd om skogsskötsel och undvika sådana problem. 

– Andra åtgärder vi gör för att hjälpa våra virkesleverantörer är att inventera områden både på vanligt sätt och med hjälp av drönare. Sedan har vi jaktlag och andra som är ute i skogen som tipsar oss. Vi är väldigt engagerade både när det gäller att hitta skadorna, ta hand om virket och hjälpa till att hitta kanaler så markägarna får avsättning för det. För oss är det viktigt att våra trogna leverantörer aldrig ska behöva bekymra sig om de kan få hjälp eller inte i ett sådant här läge, säger Martin Bäck, köpledare på Sveaskog.

Trygghet med Sveaskog i ryggen 

Att ha Sveaskog i ryggen har förenklat ­Thomas Gustafssons arbete med skogsskötsel på flera sätt. 

– Det är jättebra att Sveaskog har en inköpsorganisation och inte bara jobbar med egen skog. Jag har haft ett nära samarbete med Urban och Sveaskog sedan länge och det innebär en stor trygghet, inte minst när barkborreangrepp inträffar. Det är nästan omöjligt att klara logistiken själv i ett sådant läge, att både kunna avverka och snabbt få iväg virket till sågverket, säger Thomas Gustafsson.

Viktigast för honom nu är att förhindra nya angrepp till våren. Eftersom granbarkborren främst förökar sig i färska vindfällen av gran är bästa sättet att skapa fångstvirke, där man avverkar träd, låter dem ligga ett tag samt tillsätter feromoner (ett doftämne som sänder signaler om att det finns föda, reds. anm.) för att locka dit granbarkborrarna. När de börjat angripa träden forslar man bort virket och har därmed fått bort problemet från skogen.  

För mer information

Fakta: Granbarkborren

  • Det finns runt 90 olika arter av barkborre, men bara tre typer av barkborrar som kan göra stora skador på granar.
  • Värst är den åttatandade granbarkborren som främst ger sig på äldre träd.
  • Hanarna ger sig främst på stressade granar genom att borra sig in i trädet. Granens försvar är att försöka dränka barkborrarna i kåda. Men då hanarna även lockar till sig honor, som gör modergångar mellan barken och trädet och lägger sina ägg där, orkar granen inte kämpa emot längre. Larverna gör i sin tur vinkelräta gångar utifrån modergången. När de nya baggarna kläckts stannar de under barken och äter den.
  • För att ta död på ett vitalt träd krävs ungefär 5 000 barkborrar.