Barkborreskadad skog: Hur akut är det med virket?

Granbarkborrarna är ett fortsatt stort problem i flera delar av Sverige. Det märks inte minst bland Sveaskogs upptagna virkesköpare. Men det finns utrymme att avvakta med åtgärder. 

– Efter den ovanligt varma sommaren finns det skäl att se upp för nya angrepp. Men det är inte farligt att vänta lite med avverkning när det är vinter och kallt, säger Mats Tegmyr, kundansvarig på Sveaskog.

Irene Björklund, virkesköpare i Västmanland, har hektiska dagar.

– Jag behöver inte jaga virke nu, det ringer hela tiden oroliga markägare som vill att jag ska komma och titta om man kan avverka. De är rädda att fler granar ska dö under vintern och vill försöka fånga upp den volym och det värde som finns nu.

Granbarkborrarna fortsätter att plåga skogsägare i Skaraborg, delar av Östergötland, Uppland, Västergötland och östra Värmland. Helst vill markägarna ha snabb hjälp, men det kan vara knivigt att hinna komma direkt. Irene försöker att lugna dem så gott det går.

– Vi gör allt vi kan för att hinna med, försäkrar hon.

Irene Björklund

En av dem som Irene har hjälpt är Hans Berglind i Sala, aktiv skogsägare och dessutom jägare, som promenerar mycket ute i skogen med sin hund.

– Då passar jag på att hålla koll på skogen och planera vad som behöver åtgärdas. I somras fick jag se fläckar på träd där barken började bli rödaktig och delvis låg på backen.  Jag vet att angreppen går fort, så jag kontaktade Irene.

Och Hans hade tur: Sveaskog skulle just avverka hos hans grannar, och kunde passa på att ta bort det skadade beståndet.

Håll koll och var aktiv

Men än så länge är Hans lindrigt drabbad jämfört med många av sina grannar:

– Eftersom min skog växer är den inte så mottaglig för insektsangrepp. Jag har varit noga med att plocka bort alla vindfällen som dykt upp, och jag försöker även ta bort äldre gran medan det finns något värde kvar i den.


Hans Berglind

Granbarkborrar finns i alla skogar, även de som är fullt friska. Det är när det kommer värme som det finns risk för rejäla skadeutbrott, och ju mindre motståndskraft de aktuella träden har desto större blir skadorna.

– Det är försvagade träd som drabbas, tidigare angripna och skadade områden och äldre bestånd som slutat växa, bekräftar Irene. Så håll koll, se upp med vindfällen, säg till din virkesköpare i tid, ta bort riskbestånd och var lite på alerten.

Du har hela vintern på dig

Under senhösten kan man börja se nya skadade träd som blivit utsatta för andra svärmningen under sommaren.  

– Om man inte haft skador förr betyder det inte att hela skogen kommer att dö på bara ett år, försäkrar Mats Tegmyr, kundansvarig på Sveaskog. Låt en virkesköpare bedöma om du behöver avverka, men oroa dig inte ifall de inte hinner komma omedelbart. Det blir inga nya skador under vintern och de friska träden angrips inte. Man behöver inte låta sig gripas av panik. 

Avsättning även för skadat virke

Det är också en missuppfattning att allt i ett skadat bestånd går till spillo.

– Även i ett bestånd som ser ganska dåligt ut så är huvudparten av träden friska och skadeandelen bara 5-10 eller 15-20 procent, i värsta fall 30 procent, påminner Mats.

Tack vare en aktiv dialog med kunder i Sverige, Baltikum, Tyskland och Danmark har Sveaskog hittat avsättning också för granbarkborreskadat virke.

– Sågbart virke, på 14 centimeter och mer, som har avverkats under samma säsong som det har skadats säljer vi till en kund i Tyskland. Där är de mycket mer vana vid och kan hantera skadat virke, även om det har blånad och torksprickor. Av torrt virke som inte har sågbara dimensioner gör vi ett särskilt massavedssortiment som säljs till kunder i Skandinavien. För de här sortimenten betalar vi dock mindre; dels för att det har sämre kvalitet, men också för att kostnaden för båttransporten är högre. Det är såklart en begränsad mängd skadat virke vi kan hantera, men vi har både rutiner, sortiment och kunder för det. Om man som markägare dessutom är noga med att gå ut i skogen och håller koll, så håller vi på så vis barkborreangreppen stången, säger Mats Tegmyr.

Mats Tegmyr

 

Tips: Förebygg angrepp

  • Gå ut i skogen och håll koll, även under senhösten
  • Ha aktiv kontakt med din virkesköpare
  • Det är inte så bråttom att avverka under vintern – det händer inget med timret under den kalla årstiden