Arboreal Trädhöjd utvecklar framtidens skogsskötsel

Digitalisering är avgörande för utvecklingen, även i en traditionell bransch som skogsbranschen. Det menar Johan Ekenstedt, teknikspecialist på Sveaskog och innovatören bakom appen Arboreal Trädhöjd. Appen tillgängliggör flera mätfunktioner med hjälp av förstärkt verklighet (AR) och kan vara ett steg mot framtidens skogsskötsel.

Varför utvecklade du Arboreal Trädhöjd?
– Drivkraften är att ge vår bransch tillgång till digitala nyskapande verktyg. När AR-tekniken blev tillgänglig i telefoner trodde vi att fler skulle försöka skapa liknande applikationer för att använda i skogen. Men det har inte skett och det är lite konstigt. Arboreal Trädhöjd har laddats ner 80 000 gånger i över 100 länder, så behovet finns uppenbarligen. Tekniken har ett brett användningsområde som hjälper virkesköpare, skogsägare, arborister och fler.

Vad används appen till?
– Den är i första hand till för att mäta trädens höjd, vilket är en viktig del i avgörandet av åtgärd och om man vill beräkna volymen i skogen. För till exempel virkesköpare hjälper det till att avgöra om det är dags för gallring eller avverkning så att skogsägare får bättre koll på skogsskötseln och får ut det mesta av sin skog.

Hur går det till att använda den?
– När användaren står vid trädet och markerar det med mobilens kameravy sätts en koordinat i systemet. När man går ifrån trädet mäter AR avståndet. När man står en bit från trädet så markerar man roten och toppen, och appen beräknar höjden med hjälp av vinklarna. Jag tror att många som använder den traditionella mätaren känner igen sig i metoden. Har man vana att ladda ner appar så blir det inga problem att använda Arboreal Trädhöjd heller. Det handlar snarare om att vänja sig vid att jobba i AR-miljö.

Men varför använda en app istället för traditionella mätare?
– Appen ger mer specifika mätningar och har fler mätfunktioner, vilket ger användaren mer information än en vanlig mätare. Man kan även mäta kronhöjd, lutning och kronbredd och spara trädets position. Informationen sparas digitalt så att användaren kan se historik och exportera information. Det blir mer ordning på mätningarna och därmed också bättre koll på behovet av åtgärder.

Vilka mobiltelefoner krävs för att kunna använda appen?
– Mobilen behöver vara 4–5 år eller nyare, men ju nyare telefon desto bättre funktioner. De som har Android kan använda appen, dock är versionen för IOS mer avancerad och ger mer värde. Vi har valt att fokusera på iOS dels för att Android finns i flera olika modeller och det är en utmaning att testa alla, dels för att IOS-användarna är mer benägna att betala för appar. 90 procent av intäkterna från appen kommer från iOS och vi behöver intäkter för att kunna fortsätta att utveckla digitala verktyg till skogsbruket.

Vilka möjligheter ser du med appen framöver?
– Vi har planer på att använda Lidarsensorn i de senaste telefonerna för att även kunna mäta diametern och vi har också planerat att kunna exportera bilderna som tas i appen på träden. Sedan arbetar vi ännu mer med vår andra app, Arboreal Skog, där man kan göra fullständiga skogliga mätningar med AR-teknik och Lidar.

Varför är AR bra i just skogsmiljö?

– AR passar överallt, men den gillar inte så kallade ”vita” miljöer där det inte händer något. Skogen har strukturer och detaljer som AR kan känna igen. Träden skapar en bra miljö för mätningar.

Hur ser efterfrågan ut på digitalisering inom skogsbranschen?
– Virkesköpare vill redan sköta så mycket som möjligt med mobil teknik, så vi vet att det är ett lyckat koncept. Många har dessutom demonstrerat appen för skogsägare och när de sett att det fungerar så har även de börjat använda appen. Nu för tiden så är de flesta vana vid digital teknik. Det svåraste är väl att vissa personer är skeptiska till att en app kan ge bra mätvärden, man tror mer på en lasermätare för tusentals kronor. Men jag tror att digitala verktyg kommer att ta över allt fler av våra manuella verktyg och ser positivt på framtiden.

Aroboreal Trädhöjd är utvecklad av Johan Ekenstedt i samarbete med Sveaskog. Den finns på plattformar där appar laddas ner.