Unik samverkan bidrar till mindre miljöbelastning

I tisdags anlände fartyget till Haraholmens hamn i Piteå med björkmassaved för Sveaskogs räkning. Istället för att gå utan last till sin nästa destination, som tidigare varit fallet, lastas fartyget nu med husmoduler från Lindbäcks Bygg. Detta är möjligt tack vare ett nytt samarbete som samordnar sjöfrakten. Win-win både för företagen och miljön.

Detta helhetsgrepp kring sjötransporterna gör det möjligt att hitta synergier mellan Sveaskog och Lindbäcks Bygg. Företagen nyttjar båda hamnoperatören ShoreLink, som hjälpte till att samordna sjöfrakten. Genom bra samverkan har detta samarbete snabbt kunnat utvecklas till stor nytta för de inblandade företagen.

- Det är viktigt att vi tillsammans vänder på alla stenar för att säkra effektiva transporter för våra viktiga företag, säger Johnny Johansson, affärssamordnare Sveaskog.

Samarbetet innebär sänkta kostnader och mindre koldioxidutsläpp.

- Det känns väldigt bra att vi genom ett öppet och förtroendefullt samarbete har lyckats hitta effektiva logistiklösningar för både vår björkmassaved och Lindbäcks husmoduler. Med det här samarbetet finns stora fördelar både miljömässigt och ekonomiskt och ambitionen är att vi kan utveckla detta samarbete ytterligare, säger Johnny Johansson.

- Just nu är vår viktigaste fråga att serva industrin med transporter och försöka göra det på ett miljömässigt och hållbart sätt, säger Frida Rowland, Sverigechef för rederiet AtoB@C Shipping med huvudkontor i Ystad. För att vara hållbar i framtiden behöver vi ha nära kontakt med industrin och branschen som helhet för att kunna arbeta tillsammans.

- Vi skickade volymer med fartyg i höstas, ett test som föll väl ut och nu lastar vi en ny omgång med fartyg ner till Malmö. I veckan kommer vi också att besöka och utvärdera möjliga hamnar för att skeppa volymer med fartyg även till Mälardalen. Att transportera husmoduler som returlast med fartyg som lossat last i Piteå hamn är ett både ekonomiskt och miljömässigt hållbart alternativ, säger Lars Wallgren, logistikchef Lindbäcks.

För mer information