Nu brukas skogen som föll efter Gudrun

Sommarens stormväder Hans är inte första gången Sveaskog drabbats av stormar. Hilde, Dagmar, Per och Alfrida med flera stormar har under det senaste decenniet slagit hårt mot Sveaskog. Dock har ingen storm drabbat vare sig Sveaskog eller den svenska skogen hårdare i modern tid än Gudrun.

Den 8 januari 2005 svepte Gudrun över Europa och Sverige. När stormen lagt sig och inventeringarna var gjorda visade det sig att 75 miljoner kubikmeter hade fällts, det motsvarade närmare 10 procent av all skog i södra Sverige och en årsavverkning i hela landet. Värdet av skogen beräknades till över 30 miljarder. Arbetet i de sydsvenska skogarna var intensivt och maskinlag och resurser flyttades från hela landet för att kunna ta hand om virket.

Manuell huggning efter stormen Gudrun 2005

Sveaskog tog i egen skog reda på 2,6 miljoner kubikmeter och köpte och upparbetade 600 000 kubikmeter hos privata markägare. Ove Ohlsson var produktionsledare i Götaland och Jönköping på den tiden.

- Det var tre årsavverkningar för oss, först blev det panik men vi kunde genom samarbete lösa både att upparbeta och sälja virket. Torkan och granbarkborren var de stora hoten som vi såg det men vi hade dels tur med vädret och sen var vi duktiga på att ta omhand virket snabbt också, berättar Ove.

Erfarenheterna efter Gudrun visar dels att val av trädslag har betydelse för hur skogen tål storm, samt att skötsel av skogen kan ge bättre skydd mot stormar. Bland annat genom att utföra röjnings- och gallringsarbetet när skogen är relativt ung.

- Man ska sköta skogen enligt den gamla skogshandboken, det är den bästa medicinen mot alla skador i skogen, sammanfattar Ove som nu närmar sig pensionen.

Idag är skogen som växer upp efter Gudrun snart 20 år.

- De skogar som vuxit upp efter Gudrun är färdigröjda och väntar nu på att gallras. En kuriosa är att vi nu i Götaland slutavverkar skogar som föll i stormen 1969, berättar Ove.

På den tiden hade ovädren ännu inte fått några namn men den hösten benämns i historieböckerna som ”Orkanernas höst”.