Det logistiska spelet

I begreppet logistik ingår så mycket mer än enbart tåg, bil och båt. Det handlar om att få hela värdekedjan, från stående träd till betald faktura, att hänga ihop. Då är planering och framförhållning minst lika viktig som själva transporten.

Stora mängder råvara krävs för att hålla sågverk, massabruk och värmeverk på gott humör. Och kraven är höga. Rätt produkt till rätt kund, i rätt tid och från rätt plats kräver ett väloljat maskineri som ger förutsättningar för god framförhållning.

För Sveaskogs del handlar det om uppemot 12 olika produkter vid varje avverkning och tiotusen produktionspunkter varje år. Det innebär en komplex logistik i många led. 

Tio miljoner kubikmeter skogsråvara hanteras

Sveaskog har idag två logistikchefer. Jonny Andersson ansvarar för logistiken i norra Sverige och Claes ­Scholander i södra Sverige. Till sin hjälp har de ett antal logistiker som arbetar med att få varje bit i pusslet att passa in i helheten.

– Totalt handlar det varje år om cirka tio miljoner kubikmeter skogsråvara som passerar genom vår organisation, berättar Claes Scholander. 

Merparten av den skogsråvara som förmedlas till kund hämtas från egna virkesköp, en mindre andel införskaffas genom import och byte med andra skogsbolag. 

Planering och nära dialog

En detaljerad och långsiktig prognos ger besked om virkesbalansen; hur mycket virke som finns tillgängligt, när och var i landet man avverkar, och vilka sortiment det handlar om. Samt för vilken kund det ska produceras. 

– Ju bättre koll vi har på vår leveransförmåga och flödet till kund, desto större blir kundnyttan, säger Jonny Andersson. Gör vi bara läxan rätt skapar vi en effektiv värdekedja med hög precision.

Planering och en nära dialog med både kunder och medarbetare i den egna organisationen utgör grunden i en logistikers arbete, med leverans till kunden som den sista viktiga länken i kedjan.  

Det är här transporter med tåg, bil eller båt kommer in i bilden. Även här ingår noggrann planering för val av trafikslag och för att undvika att virke fraktas kors och tvärs över landet. 

Miljöhänsyn viktigt 

Men för att ett logistiskt nätverk ska vara hållbart och utvecklas i generationer behöver avtrycken på miljön tas med i beräkningen. Johnny Johansson är affärssamordnare på Sveaskog. Hans arbete består av att ta fram effektiva logistiklösningar. Målet är minsta möjliga miljöpåverkan med korta, effektiva och billiga transporter. 

Ett exempel är det samarbete som Sveaskog inlett med rederiet Shorelink och Lindbäcks Bygg. Istället för att de fartyg som används av Sveaskog för att frakta björkmassaved till pappersbruket i Piteå gick tomma i retur lastas nu husmoduler från Lindbäcks fabrik ombord för leverans till Malmö. Lägre kostnader och minskade koldioxidutsläpp blir resultatet.

– En kombinationslösning som gynnar båda parter, konstaterar Johnny Johansson.

Och logistikchef Lars Wallgren på Lindbäcks är nöjd:
– Jättebra att få bort våra tunga ekipage från vägarna. Nu undersöker vi om det går att utöka sjötransporterna även till Mälardalen.

"Logistik kan jämföras med ett stafettlopp"

På land används ny teknik för att beräkna den smartaste vägsträckan med hänsyn till avstånd, hastighet, vägbredd och bärighet som underlättar arbetet. 

En angelägen fråga är också ett vägnät som kan bära 74-tonsbilar och som skulle ge mindre utsläpp, färre bilar och ökad trafiksäkerhet. Och en bättre ekonomi. Under 2019 ska Trafikverket utöka den så kallade BK4-vägnätet med cirka 4 500 kilometer, utöver de 11  800 kilometer som öppnats upp under 2018.

– Logistik kan jämföras med ett stafettlopp, summerar Jonny Andersson. Varje deltagare är lika viktig, det går inte att enbart skylla på den som gör sista sträckan om laget misslyckas.  

För mer information:

Fakta

  • Allt virke som skördas i Sverige börjar sin resa till industrin med lastbil. För detta ändamål finns i landet 31 000 mil skogsbilväg och cirka 1 600 timmerbilar.
  • 2016 fraktades cirka 86 miljoner ton råvara och skogliga produkter i Sverige med lastbil. På järnväg fraktades 16 miljoner ton
  • Medeltransportavståndet för järnväg är 322 km och för lastbil 99 km. Det återspeglar det faktum att järnvägen har sin fördel på längre sträckor och lastbil används för kortare transporter av skogsnäringens olika produkter.
  • Totalt närmare 90 procent av de färdiga varorna från industrin, som sågade trävaror, massa och papper, exporteras och detta sker till övervägande del med båt.
Bild på Jonny Andersson

Jonny Andersson

Bild på Claes Scholander

Claes Scholander