Köpplaneraren - spjutspets för en smidigare avverkning

Det finns många fördelar med att knyta en köpplanerare till virkesköpet. Som bättre underlag för maskinförarna inför avverkning, mer tid för virkesköparen att göra affärer, bättre service åt virkesleverantören. ”Jag tror på det”, konstaterar Lars Hedlund Johansson, virkesköpare på Sveaskog i Bergslagen.

 Moa Molitor i Skinnskatteberg älskar att vara ute i skogen. Att hon trivs med sin nya tjänst som köpplanerare för Sveaskog i Bergslagen är därför inget att förvånas över. Dagarna går fort, oavsett om terrängen är oländig eller snön ligger meterdjup.

– Jag hinner inte ens äta lunch, konstaterar hon glatt.

Det är inte länge sedan som yrket köpplanerare inte existerade på Sveaskog. Tidigare skötte virkesköparen all planering inför avverkningen, från naturvärdesbedömning och inventering av kulturlämningar till logistik och traktdirektiv.

Antalet köpplanerare ökar

Nu ökar antalet planerare som arbetar med virkesköp inom Sveaskog, med resultatet att virkesköparen kan släppa detaljplaneringen och får mer tid över att göra affärer och vårda affärsrelationerna till virkesleverantörerna. 

– Jag kommer in när virkesköpet är klart och avverkningen ska börja planeras, förklarar Moa. Tanken är att avlasta virkesköparen och ge maskinlaget ett bra underlag för sitt arbete.

Iförd en innehållsrik väst ”med tusen fickor” parkerar Moa bilen och ger sig iväg mellan träden. Med sig har hon allt som kan behövas för en arbetsdag i fält. 

Här finns tillväxtborr, GPS och larmsändare. Dessutom plastband i olika färger för att markera skyddshänsyn och gräns för avverkningen. Samt surfplatta laddad med data över området. 

Moa inventerar i detalj varje kvadratmeter som köpekontraktet omfattar. Hon jämför det hon ser med vad kartan visar, identifierar naturvärden och den naturhänsyn som ska tas, anger bärighet och blöta partier, pekar på möjliga basvägar och otydliga rågångar, var forn- och kulturlämningar ska undvikas och vilka träd som ska sparas. 

– Ofta har dessutom markägaren olika önskemål vilket innebär många specialhuggningar, berättar hon. Det kan vara en utmaning att arbeta med. Men oftast är det väldigt roligt. 

Resultatet läggs in i Sveaskogs interna system där kartorna putsas, varefter inventeringen presenteras för markägaren innan underlaget skickas över till maskinlaget. En precisare planering minimerar körskador och ger maskinförarna underlag att göra ett bra jobb.

– Allt kan inte planeras digitalt vid skrivbordet, menar Moa. Det är helt nödvändigt med fysiska besök i skogen också. Annars blir det mycket gissning, med större risk för att misstag begås. 

– Och, tillägger hon, detta är något som jag tror uppskattas av såväl maskinlag som markägare. 

Bättre kvalitet på virkesköpen

Lars Hedlund Johansson, som köper virke i Västerås och Köping, tycker sig också märka att närvaron av Moa Molitor och hennes kollegor har höjt nivån på virkesköpen. 

– Visst har det varit en omställning att släppa kontrollen, säger han. Men Moa är duktig och det skapar trygghet. 

För sin egen del säger Lars Hedlund Johansson att även om det finns komplexa affärer han inte gärna lämnar ifrån sig, finns det också stora vinster att göra med att låta en köpplanerare utarbeta underlaget för avverkningen. 

– Planering är en komplex process, framhåller han. Till skillnad från virkesköparen, som är en generalist som kan lite om mycket, är köpplaneraren en spjutspets med god inblick i vad som krävs för en smidig avverkning. 

Att göra virkesaffärer, förklarar Lars Hedlund Johansson, handlar till stor del om att värna relationerna. Och mer tillgänglig tid gör det möjligt att arbeta mer flexibelt, med större fokus på kundens behov och önskemål. 

– På sikt betyder det ett starkare varumärke och mer köpvirke, avslutar Lars Hedlund Johansson. Och att jag får dricka ännu mer kaffe.

 


Moa Molitor

Lars Hedlund Johansson