Dags att beställa vårens plantor

Hallå där Mia Gertzell, marknadschef på Svenska Skogsplantor, om man vill plantera till våren vad har ni att tillgå?

- Vi har ett brett sortiment av trädslag och plantstorlekar och vi ser fram emot en vår som ser ut att vara i förhållandevis bra balans. Den ojämnvikt som funnits i marknaden vad gäller efterfrågan på tall sedan 2018 har nu stabiliserats. På gransidan finns också plantor att tillgå. I Svealand är efterfrågan på stora granplantor hög vilket betyder att vi nu har ett större utbud av medelstora och små täckrotsplantor.

Generellt sett ökar efterfrågan på större täckrotsplantor och många går över från barrotsplantor till just täckrot. Fördelen med täckrotsplantor är att de levereras med krukjord och kan leva ganska länge på den fukt och näring som plantan har med sig, om det skulle bli torka. Vi har också ett mekaniskt snytbaggeskydd, Conniflex, på våra täckrotsplantor. Conniflex är marknadens bästa snytbaggeskydd. Täckrotsplantan är härdig och enkel att plantera, vilket är en anledning till att fler vill ha den. Barrotsplantor har fördelen i att de är lite grövre och används ofta vid hjälpplantering, när det finns mycket snytbagge och när det är kraftig konkurrerande vegetation.

Hur ser efterfrågan ut i övrigt?
- I övrigt är det svenska trädslag som efterfrågas, framför allt vårtbjörk men även lärk och skogsek, och en del andra lövträdslag. Intresset för andra trädslag ökar kontinuerligt och vi rustar oss kunskapsmässigt för en högre lövefterfrågan och produktion.

Hur ser behovet ut kring viltskyddsmedel ut?
- Det vi märker är att viltskyddsmedel efterfrågas allt längre norrut, som i Dalarna exempelvis. Det medel som vi erbjuder är fårfett av märket Trico. Vi behandlar redan på plantskolorna och skyddet sitter kvar i ungefär ett år. Därefter kan vi behandla ute i fält, och är betestrycket högt kan vi behandla både ett och två år efter plantering. Trico är ett miljövänligt medel som appliceras med hjälp av ryggspruta. Det går att bespruta både löv- och barrträd med medlet.

Exotiska trädslag har varit på tapeten, men hur ligger det till?
- Trycket på exoter är inte så stort, men vi ser att intresset för olika trädslag och blandskog ökar kopplat till både riskspridning och biologisk mångfald. Vi erbjuder därför både en bredd av olika trädslag och förbereder oss för en ökad produktion.