Hållbarhet i fokus hos kundens kund

Sveaskogs kund Nordic Paper har kunder från hela världen. Nyligen besökte de tillsammans med sin kund Lih Mei från Malaysia en av våra avverkningar i Värmland för att lära om hållbart skogsbruk.

- Intresset för hållbarhetsfrågor ökar hos våra kunder och vi ville visa hur svenskt, hållbart skogsbruk fungerar. För vår del handlar det om att ändra tron på att återvunnet papper är så mycket bättre för miljön. Nyfiber behövs och är nödvändigt för att överhuvudtaget kunna producera återvunnet papper, berättar Pia Lundin, Technical support Manager på Nordic Paper.

Jesper Östensson, vikarierande avverkningsledare, var en av medarbetarna på Sveaskog som tog emot i skogen:

- Vi höll till nära Björneborg där berg- och järnbruk bedrivits sedan 1600-talet, vilket gjort att skogen påverkats av mångårigt skogsbruk. Jag berättade att vi skördat 6-7 generationer ​​skog under dessa år och hur skogsbruket fungerar i Sverige idag. Att vi alltid återplanterar ny skog där den gamla tas ner och att den lagen är mer än 100 år gammal, säger Jesper och fortsätter:

- Skogen växer där den står och bidrar till lokal sysselsättning, vilket är en hållbar komponent i sig. Skogsbruket flyttar inte till andra länder. Den bilden verkade våra malaysiska gäster känna igen sig i även om deras skogsbruk på andra sätt skiljer sig mycket från vårt.

Intresse fö​r Conniflex

Under besöket hann Lih Mei bland annat ta del av hur lång tid tar det för skogen att växa upp igen efter en föryngringsavverkning, hur återbeskogning går till och hur våra plantskolor fungerar. Jesper och kollegorna Viktor Andersson, vikarierande områdesansvarig, och Karl-Oskar Eriksson, trainee, redogjorde också för Sveaskogs naturvårdsarbete:

- Vi pratade bland annat om hänsynsprioritering och de imponerades av att vi sätter av var femte kvadratmeter, 20 procent. De visade även stort intresse för Conniflex-behandlade plantor och kemikaliefritt skogsbruk överlag, liksom för FSC-certifiering. Vi tittade på hur ett FSC-hygge ser ut och varför vi lämnar exempelvis högstubbar. Det kan se slarvigt ut men är värdefullt för många arter. Det ska vara lite slarv i skogen, säger Jesper.

Under besöket fanns även kunniga skogsmaskinförare på plats och berättade om sin roll i kedjan från skog till kund. Nordic Paper är en stor barrmassavedskund mitt i skogsinnehavet i Sveaskogs resultatområde Södra Bergslagen. 

- Det ska in ungefär 100 långtradare per dag från trakter som denna till Bäckhammar för att hålla igång deras verksamhet, så en väl fungerande logistikapparat är A och O, förklarar Jesper och tillägger:

- Våra välutvecklade system som Prolog och hur data delas med alla i hela kedjan – skördare, skotare, transportörer etcetera – är något vi kan påverka. Men vi har också många faktorer vi inte kan råda över som gör att vi inte alltid kan avverka där vi vill. Väder, vind och granbarkborrar till exempel. Skogsbruk är något annat än kontrollerade miljöer som fabriksgolv där allt är industriella processer, även om vi är duktiga på det med.

Tillverkar ​bred tejp

Lih Mei köper oblekt MG-kraftpapper av Nordic Paper Bäckhammar. Av pappret görs en bred tejp som används för att skydda stora plexiglasskivor från att repas under transport och hantering. 

- Lih Mei är en av våra största kunder inom MG-papper​. De långsamväxande skandinaviska skogarna ger långa vedfibrer och Nordic Papers starka kraftpapper gör att Lih Mei kan rikta sin produkt till de mest kvalitetskrävande kunderna, berättar Pia Lundin.

Vad hoppas ni att er kund Lih Mei tar med sig från dagen i skogen?
- En förståelse för att vi vårdar skogen och bedriver ett hållbart skogsbruk för framtiden. Att skogsarealen i Sverige ökar. Det handlar inte om skövling som kan vara ett stort problem i andra länder. 

Var det något moment som de verkade uppskatta särskilt mycket?
- De fick åka med i skördaren, det var mycket uppskattat. Toppat med snö, glögg, pepparkakor och brasa kan det bara bli bra!

Jesper Östensson framhåller också de malaysiska besökarnas stora intresse för det svenska klimatet:

- De frågade mycket om vintern, och jag förklarade att vi gärna vill ha minusgrader för att kunna köra på marker med dålig bärighet. Ner till - 20-25 grader pågår all verksamhet som normalt. Det är väldigt fascinerande att tänka på att det vi producerar på en kall och ogästvänlig plats i Norden i slutänden landar i Malaysia.​

Lih Meis delegation utgjordes av företagets ägare/vd, planerare, kvalitetsansvarig samt inköpare. 

Från Nordic Paper deltog Pia Lundin, Technical support Manager, Linda Kihlström, Area Sales Director, och Tomas Gustén, Wood purchasing Manager.