Efterfrågan på björk ökar

Efterfrågan på björk fortsätter att öka. Det märks tydligt hos Sveaskogs kund Vanhälls Såg i Dalarna, där behovet av björktimmer är stort – och verkar förbli så även i framtiden.

– Vi ser en ökad efterfrågan på björktimmer hela tiden. Det har länge pratats om att trä skulle ersättas av plast, men den diskussionen är nu helt borta. Man går mer och mer mot massivt trä, och mer hållbart, säger Erik Ståhl, som äger och driver Vanhälls Såg tillsammans med sin bror Per.

Björk är ett ytterligare sortiment i skogen utöver de som är vanligast i råvaruproduktionen idag – gran och tall. Det kan vara svårt att se vid drivningen hur mycket löv som finns, och hur mycket timmer det kan ge. Erik Ståhl vill att björk börjar läggas in i listorna för avverkningen så att man kan ta ut det efterfrågade träslaget i högre grad.

– Det bästa är om man har vår lathund, en apteringsinstruktion som man kan ladda ned på vår hemsida, där man kan se de krav vi ställer på dimensioner, på olika sågstockar och kvist med mera, säger han.

w 220914_Vanhälls_Såg-10.jpg

Tre kategorier björktimmer

Vanhälls Såg köper timmer i tre kategorier. Det finaste går till bland annat tumstockar och tandpetare, det vill säga det material som är rakfibrigt. Det andra, lite sämre, går i hög grad till Ikea och deras möbeltillverkning. Och det tredje, det sämsta, sågas till underlägg. Cirka 7–8 procent av det som kommer till sågen går till massaved.

Rödkärnan, det vill säga den missfärgade centrumbiten på björkstocken, ska ligga på mellan 25 och 33 procent av stockens diameter beroende på kategori. Björk klassas i A, B och C, där A är den finaste klassen, utan sprötkvist och tvär- och slängkrök.

– För kunden är det viktigt att vi levererar så kvist- och krökfria stockar som möjligt, säger Therése Knutsson-Dermer, som i februari tillträdde rollen som kundansvarig på Sveaskog mot timmersågverken i Mellansverige.

– Markägaren behöver sköta björkbestånden genom att gå in och röja tidigare och fler gånger än i en granplantering. Björk växer snabbare än exempelvis gran, säger hon.

w 220914_Vanhälls_Såg-11.jpg

Efterlyser mer råvara

Vanhälls Såg önskar mer björktimmer än vad Sveaskog i dagsläget kan leverera. Därför är det viktigt att både privata skogsägare och virkesköpare ser möjligheten när det kommer till avverkning.

- När man kommer in i bestånden är det ganska ofta god kvalitet på björktimret, och det kan plockas ut och hamna hos oss, menar Erik Ståhl och tillägger:

- Vi vill köpa björktimmer och vi är i behov av det. Det är bra om köparen, som bestämmer vad det är som ska plockas, vet att finns en efterfrågan på björktimmer.

w 220914_Vanhälls_Såg-26.jpg

Sveaskog jobbar för att möta efterfrågan och öka kunskapen om björk i produktionen:

– Vi på Sveaskog vill ha en bra kontakt med maskinlagen som är de som jobbar i skogen. Bland annat har vi träffar med dem och Vanhälls Såg, för att tillsammans titta extra på vilka stockar som passar för timmer så att beslutet ska bli enklare ute i skogen, säger Therése Knutsson-Dermer.

Utöver en bra prissättning finns det även andra skäl att satsa på björk och blandskog. Björk har mycket vatten i löven, vilket gör att eventuella skogsbränder inte blir så omfattande. Blandskogar minskar överlag risken för skadeinsekter och bränder samt ökar den biologiska mångfalden.

– Mycket av björken som vi sågar går till massiva möbler, som till exempel Carl Malmstens stol ”Lilla Åland”. Har man som skogsägare gått i 50 år och tittat på en björk är det roligt att veta att det kan bli en kvalitetsmöbel, säger Erik Ståhl.