Marknadsläget november 2023

Trots annalkande lågkonjunktur är efterfrågan på skogens produkter god. Det gäller i synnerhet för timmer där svenska sågverk har en fördel på exportmarknaderna tack vare den svaga valutan. 

Svenska sågverk producerar för fullt. På marknaden finns ett något lägre utbud av timmer på grund av besvärlig väderlek och svagare intresse hos privata skogsägare för föryngringsavverkning.

Patrick Bäckström.jpg- Det har lett till att flera sågverk har kritiskt låga timmerlager, säger Patrick Bäckström, marknadschef på Sveaskog.

Sveaskog har till skillnad från flera andra timmerleverantörer kunnat hålla utlovade leveranser och allt fler kunder är nu måna om att säkra upp leveranser från Sveaskog även fortsättningsvis.  

Sveaskogs kunder inom massa- och papper har mött tuffare marknadsförutsättningar vilket till och med lett till att några industrier tvingats reducera produktionen. Trots begränsningar i produktion har lagren av massaved inte höjts då även produktionen i skogen varit lägre än normalt. Det finns nu positiva tecken på att bland annat priset på avsalumassa börjar stiga. 

- Generellt finns en lägre tillgång till bränsleråvaror vilket har lett till stort intresse från fjärr- och kraftvärmeverk för alla typer av skogsbränslen, säger Patrick Bäckström.