Massaveds- och biobränslepriserna gör gallringen lönsam

I Färila Föne har skogsägare Thomas Svanberg anlitat samma entreprenör i över 30 år. P Magnusson Skogsentreprenad arbetar med gallringsSTINA, Sveaskogs digitala stödsystem för gallring, vilket har gjort gallringen enklare. Det goda samarbetet mellan skogsägare, entreprenör och virkesköpare är avgörande för lönsamheten och en produktiv skog, menar Thomas.

I den självföryngrade tallskogen i Färila Föne är det dags för både en första och andra gallring i trakten. För skogsägaren Thomas Svanberg är gallringen jätteviktig. Det är viktigt att den utförs på rätt sätt för att det ska bli en produktiv slutavverkning och bra återväxt.

– Det är en fördel att använda samma entreprenör, som har koll på trakten, och även samarbetet med virkesköparen är viktigt. Sveaskogs virkesköpare Peter Nylund kan man ringa när som helst. Det är ett bra samarbete vi har sedan flera år tillbaka, säger Thomas.

Thomas framhåller vikten av samarbetet mellan entreprenör och virkesköpare för att få ett bra resultat.

– När jag får inmätningsbeskeden, gällande timmersortimentet, så blir det väldigt lite vrak. P Magnusson Skogsentreprenad är noga när de apterar. I allmänhet är det på den inmätta volymen man får betalt, och är det slarvigt gjort med apteringen så får man sämre betalt, säger han och fortsätter:

– Bröderna på P Magnusson Skogsentreprenad gör ett väldigt bra jobb. Det är inga skador på kvarvarande skog. Om det är några problem så går vi ut tillsammans och går igenom hur vi ska hantera det.

Bröderna Magnusson, Anders och Mårten, tog över sin fars företag P Magnusson Entreprenad 2011. Bolaget har gallrat på Thomas Svanbergs skogsfastigheter i över 30 år. Sedan ett och ett halvt år tillbaka använder bröderna gallringsSTINA – ett digitaliserat stödprogram som Sveaskog har tagit fram och som hjälper skördaren med hur det ska gallras.

– Det var förstås lite svårt i början, men det gick snabbt att komma in i det. Det fungerar bra med gallringsSTINA, det underlättar arbetet och man får den hjälp man behöver för att göra rätt, säger Anders.

Sveaskogs virkesköpare Peter Nylund spelar en viktig roll som mellanhand mellan skogsägare och entreprenör, berättar Thomas Svanberg. I den här trakten har Peter hämtat uppgifter från skogsbruksplanen till gallringsuppdraget.

– Utifrån det kan vi taxera en ungefärlig volym. I skogsbruksplanen finns en taxering och vi kan räkna ut ett procentuellt uttag av beståndet som finns i dag och ta fram ett direktiv, säger Peter Nylund.

w 2022-11-23_Svea_skog-0714.jpg

Direktivet tas emot av P Magnusson Skogsentreprenad och galllringsSTINA matas med information som behövs för att kunna gallra trakten.

– Då får vi en uppfattning om hur skogsägare och virkesköpare vill ha det gallrat. Med hjälp av gallringsSTINA vet vi hur mycket och var det ska gallras, och att det görs på rätt sätt, säger Mårten Magnusson.

– Där vi jobbar nu är en avlång trakt, cirka 2 kilometer långt med en snittbredd på 100 meter, totalt cirka 22 hektar. Det ska generera runt 700 kubikmeter massaved och timmer. Men det kommer troligen att bli mer, säger Anders Magnusson.

Uppdelning är att Anders skördar och Mårten skotar. Men när det är lite mindre virke som ska köras, skördar även Mårten.

– I dag har vi lånat ut skotaren till en annan entreprenör som behövde hjälp. I och med att det är förstagallring det vi gör här idag, så blir det lite kubik. Så i stället för att den står stilla och väntar, så lånar vi ut den, förklarar Mårten.

 

Massavedspriser

  • Allt tyder på att de relativt höga massavedspriserna kommer att hålla sig ett bra tag till.
  • Lönsamheten är fortsatt mycket god. Skogbränslemarknaden är rejält överhettad just nu och priserna på skogsbränsle närmar sig massaveden.

Råd till dig som skogsägare

  • Tveka inte att gallra, det är bra läge.
  • Räkna med rimlig lönsamhet även i första gallring.
  • Passa på att gallra björk- och lövbestånd.