Skotern – viktigt arbetsverktyg för inventering av skog

Skotern är ett viktigt verktyg för att kunna inventera skogen vintertid. Det har gett större framförhållning inför fältsäsongen och effektivare planering av gallringsbestånd. Roger Hällestrand är planeringsledare i Västerbotten och använder nu skotern som hjälpmedel vid inventering, där arbetet samordnats inom Västerbotten för andra året i rad.

- Vi utnyttjar nu vintersäsongen på ett smart sätt. För vintern ger oss, med hjälp av skoter, möjligheten att vara snabba. Vi hinner inventera stora områden på en dag. Om vi jämför med en sommardag så hinner vi vintertid, med hjälp av skotern, se över mer än dubbelt så stora områden än vad vi hinner sommartid till fots. Det vi fokuserar på är områden som är lämpliga för gallring.

Landskapet är vitt och solen lyser skarpt genom tallstammarna. På skotern sitter Anna-Maria Eriksson, som är områdesansvarig i Lycksele. Med hjälp av kartor och skotern tar hon sig snabbt fram över det en meter höga snötäcket. Snabbt och effektivt kör hon genom stora områden för att göra bedömningar om vart det är bäst att gallra när barmarksäsongen börjar. En del dagar sker det även planering av de gallringar som besöks. Gallring är en viktig åtgärd som görs i skogen. Genom att ta ut svaga och skadade träd, och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa stammarna, skapas ett värdefullt bestånd.

- Med hjälp av skotern vintertid får vi en bättre bild över hur skogen ser ut. Om vi har röjnings- och gallringsbehov, om snön har skadat träden eller hur stor omfattningen av betesskadorna är. Vi ser även tillgången på hänglav, sen får vi ju en ännu större lokalkännedom, säger Anna-Maria Eriksson.

Roger Hällestrand, planeringsledare i Västerbotten, tror att det här är en metod som kommer att användas mer och mer.

- Vi är erfarna skoterförare med en stor kunskap om var vi kan köra. Sedan så använder vi också digitala kartor i våra fältdatorer. Men, det handlar om flera saker som att till exempel inte störa djurlivet, veta var nyplanteringar och ungskogen finns eller att utsätta oss själva för risker. Vi har även valt att investera i fyrtaktsmotorer för att ha låga utsläpp och köra ekonomiskt för miljön.

Anna-Maria Eriksson läser karta

En annan fördel med att nyttja skotern vintertid är att när barmarksäsongen kommer vet de områdesansvariga var gallringen behövs. Anna-Maria Eriksson har jobbat som områdesansvarig i åtta år och är positiv till att de nu, även vintertid, kan inventera skogsbestånd som är i behov av gallring, röjning, föryngringsavverkning och nybrytning av vägar.

- Vi kan då året runt göra bedömningar om det finns ett åtgärdsbehov och när den åtgärden i så fall ska utföras. På det här viset skapar vi oss en bättre framförhållning inför kommande fältsäsong och vi kan undvika ”bomspringningar” till fots.

Det är fem minusgrader ute och Anna-Maria Eriksson och Roger Hällestrand behöver skynda på för att hinna med dagens gallringsplanering på runt 25 ha skog. Medan Anna-Maria gör sig klar tar Roger upp vinsten med att nyttja den befintliga personalen mer effektivt.

- I en tid när det börjar bli svårare att rekrytera säsongsanställd personal så är det viktigt för oss att nyttja årets alla månader. Nästan alla våra områdesansvariga har nu möjlighet att inventera skogen även under vintern. Vi nyttjar helt enkelt vår tid och våra resurser på ett bättre sätt, avslutar Roger Hällestrand med att säga före han tar på sig hjälmen och startar skotern för att vant köra efter Anna-Maria över snöbeklädda marker.

 

I dag då reportaget publiceras är snödjupet i skogen mellan 0-70 cm. Sista inventeringen skedde för två veckor sedan.

Läs mer