Fler köpplanerare stärker affärerna

När köpplanerarna gör förberedelsearbetet ute i skogen kan virkesköparna ägna mer tid åt skogsägarna. Det relativt nya upplägget har gett gott resultat, och nu förstärker vi med fler köpplanerare. Morgan Otter i Karlskoga är en av de nyanställda.

Morgan håller på att snitsla ut en kantzon mot en sjö strax väster om Degerfors.

– Här är vackert! All snö har smält bort och det är fyra minusgrader idag, berättar han.

En köpplanerares uppgift är att sondera terrängen och förbereda så att avverkningen kan löpa på så smidigt som möjligt. Vanligtvis ligger detta på virkesköparnas bord, men nyligen valde Sveaskog att gruppera om genom att förstärka med personal för det specifika uppdraget. Nu står köpplanerare för spetskompetensen inför avverkning så att virkesköpare får mer tid till att vårda affärsrelationerna med virkesleverantörerna.

Planering kräver lång erfarenhet

– Jag har en surfplatta med mig ute i skogen, och i den ritar jag in gränser till miljöhänsyn och kulturlämningar, förklarar Morgan Otter. Tillbaka på kontoret för vi över allt till programmet som maskinförarna har med sig i maskinen. Genom GPS kan de sedan se var de är och om de närmar sig ett hänsyn, även om det är mörkt ute. Men först kollar jag platsen, till exempel om det verkligen ska gallras där, skriver in vad som gäller och vad som ska göras där, samt snitslar i fält så att det syns både i terrängen och på kartan.

Det är också Morgan som kollar om vägen är tillräckligt bred, om det finns utrymme att vända en timmerbil och var det lämpar sig att ställa en medhavd koja. Han kan se om marken håller att köra på – det krävs erfarenhet för att avgöra. Han har jobbat i nästan 20 år som maskinförare och vet hur mycket det underlättar om allt är väl förberett.

– Ibland stöter jag ihop med markägare som vill höra min åsikt om något, och jag brukar alltid fråga ifall de har några speciella önskemål. ”Kan ni tänka er att hugga lite extra där jag ska ha ett älgpass?”, till exempel. Jag försöker att vara så tillmötesgående som det bara går, säger Morgan.

Grunden till ett väl utfört arbete

Martin Bäck, chef för virkesköparna och köpplanerarna i Bergslagen, gläds åt omorganisationen:

– Det är kul att se vilket bra resultat det blir för markägarna, tycker han. Virkesköparnas roll är ju så bred och innefattar allt ifrån skogsvård, virkesfrågor och marknadsfrågor till hur vi ska ta ut virket. Nu blir arbetsflödet lugnare och de kan ägna mer tid åt den viktiga kontakten med markägarna.

I beslutet har också det höjda tonläget i debatten kring skogsbruket spelat in.

– Kraven ökar från externa intressenter. Det är många som har åsikter om avverkning, vad vi använder skogen till och naturvärdesbedömningar enligt olika standarder. Med extra spetskompetens ute i skogen går produktionen bättre och med bra planering och spridd ansvarsfördelning minskar risken för fadäser. Så kan vi fortsätta att vara stolta över vad vi gör och få fortsatt förtroende att bruka skogen.

 

Fakta: Köpplanerare

  • Köpplanerarna avlastar virkesköparna genom att förbereda för avverkning på plats ute i skogen. Därmed blir arbetsflödet jämnare, leveranserna säkrare och kvaliteten på utförandet högre. 
  • Sveaskog har sex ordinarie köpplanerare (i Karlstad, Karlskoga, Örebro, Skinnskatteberg och Edsbyn) varav två är nyanställda, och anlitar dessutom några tillfälligt anställda samt entreprenörer.