Dags att beställa lövplantor?

Hallå där Oskar Skogström, frö- och odlingschef på Svenska Skogsplantor (SSP). Ni har ökat lövproduktionen. Innebär det att ni tror på marknaden för löv?

Oskar Skogström.png- Vi ser och tror att lövandelen kommer att öka mycket. Den stora frågan är hur mycket och hur snabbt det kommer att ske. Det är framför allt på björk som efterfrågan har ökat.

Hur är tillgången på plantor?

- Vi har egen lövproduktion och köper även in plantor och fröer från andra producenter, men i liten omfattning jämfört med barrträd. Vi har en del plantor i odling och processen från att få tag på rätt frö till dess att plantan är färdigodlad och leveransklar är lång, så beställ plantor tidigt! Beställer man två år innan plantering ger det oss goda möjligheter att tillgodose efterfrågan på specifika beställningar.

Hur ser förädlingen ut på lövsidan?

- Det finns ett förädlingsprogram för framför allt björk, både i Sverige och i Finland. Och det är främst svenskt och finskt material som vi har i odling och kan leverera. Där sker det också kontinuerlig utveckling, och det kommer ny forskning som gör att vi kan få fram allt bättre material över tid. Men det är ju så att det bästa alltid finns i små volymer – och att det inte alltid finns att tillgå.

- Det tar ganska lång tid från att anlägga en fröodling, från det att man samlar in frön tills de börjar ge skörd. Det är en långsiktig planering, och blir det en väldigt snabb ökning på efterfrågan så kan det bli problem med att tillgången och frövolymen inte ökar lika snabbt.

Hur ska ni möta efterfrågan?

- Vi jobbar kontinuerligt med att öka vår tillgång på skogsodlingsytor, och vi köper även in externa fröer som vi kan förädla till plantor. Vi försöker att ha så god framförhållning som möjligt.

- När det gäller björk tar det 5–10 år från anläggning av nya fröodlingar till full produktionsmängd av plantor. Björk har varit ett litet trädslag under väldigt lång tid, men är nu på uppgång.

- Vi har också andra lövträd i odling, som exempelvis ek och bok, men där ser vi inte samma efterfrågan som på björk. Jag tror att intresset även för andra lövarter kommer att växa i framtiden, framför allt i södra Sverige. I dag ligger det på låga nivåer.

Vad är ditt råd om man vill köpa plantor?

- Vill man vara säker på att få tillgång till plantor gäller det att vara ute i god tid. Gärna två år i förväg. Det underlättar att beställningen redan finns när vi sår in plantorna.