God samverkan med Sveaskog räddar sågverken från kris

En snabb omställning inom Sveaskogs virkesproduktion har gjort att sågverk i norra Sverige inte behövt permittera under pandemin. Genom att rikta blicken mot Asien fortsätter sågverken att exportera.
– Vi är på hugget och vill agera så att det går så bra som möjligt för våra kunder, säger Erik Levén.

När Europa i våras stängde ner fick Sveaskogs sågverkskunder stora bekymmer. Byggvaruhus i exempelvis England slutade köpa in produkter och permitteringar hängde i luften på sågverken i norra Sverige.

– Våra kunder har en väldigt stor andel av exporten globalt, men konkurrensen är extrem. I och med krisen som uppstod var de tvungna att hitta lösningar snabbt och det fanns en öppning, säger Erik Levén, kundansvarig på Sveaskog.

Fokus på Asien

Asien låg före Europa i pandemins framskridande och hade börjat öppna upp igen, så sågverken riktade fokus dit.

– Olika delar av världen har olika behov. I samråd med sågverken ställde vi om i hur vi kapar timmer för att det skulle passa Asien.

Längder och dimensioner på virket har specificerats och anpassats. Ett annat exempel är rotstockar på tall som kapats på rätt sätt för att kunna sågas upp till laminatvirke, vilket skickats till Japan.

– I ett annat marknadsläge kanske vi gjort bitarna längre för att passa England. Vi har tidigare diskuterat en liknande flexibilitet när vi ska producera, men i och med covid-19 var vi tvungna att ställa om snabbt ute i skogen för att kunderna skulle kunna leverera sina produkter. Tankesättet har bitit sig fast och nu är vi på hugget och kollar vilka marknader som går bra för våra kunder och hur vi ska agera för att hjälpa dem.

God kartläggning underlättar planeringen

Genom att ha kartlagt sina bestånd har Sveaskog en bra beskrivning av skogen innan det är dags för produktion. Detta sköts av områdesansvariga vilka har god kännedom om de områden de jobbar i.

– Den skog som ska in i produktion är i detalj beskriven vilket underlättar när en kund är ute efter något specifikt. I och med att det här arbetssättet minimerar överraskningar så kan vi undvika spill och sådant som inte blir rätt.

En teknik som sedan en tid tillbaka används är digitala prognoser vilka ger ett informationsflöde från Sveaskog till sågverkskunderna. Där framkommer hur produktionen ser ut och fortskrider.

– I och med den informationen vet kunderna vad som kommer att komma in inom två veckor och på så sätt kan de planera sin verksamhet och försäljning bättre. Vi får en effektivare kedja hela vägen ut till slutkund, vart den än är i världen, säger Erik Levén.

För mer information

Bild på Erik Levén

Erik Levén