Så lyckas du med föryngringen

Föryngring är en ständigt aktuell fråga för skogsägare. På våren ställs många inför frågan om den redan satta föryngringen klarat frosten under vintern. Andra ska plantera för första gången på mark som föryngringsavverkats. Somliga har erfarenhet sedan generationer – andra är helt gröna som markägare. Anton Sjödin på Sveaskogs affärsområde Svenska Skogsplantor ger dig sina bästa tips om hur du planerar nästa generation skog.

I år bjöd våren på stora vändningar. Först dök värmen upp i många geografier, sedan tog vintern ett sista längre andetag innan den gav upp. Och nu är det varmt och torrt.

anton sjodin.jpg- Det är många som hör av sig angående just torkan och hur den påverkar plantorna. Täckrotsplantor är stryktåliga genom att de har med sig en vattenreserv i rotklumpen. Det viktiga är att sköta plantvården. Tina plantorna i skugga, öppna upp lådorna när de har tinat och vattna upp vid behov. Det är viktigt att sätta en fuktig planta på rätt plats när man planterar. Om man följer dessa punkter så klarar plantorna en längre torr period.

Hur kan skogsägaren kontrollera sin föryngring?
Anton råder alla skogsägare att kontrollera sina planteringar efter växtsäsongen, någon gång i september/oktober.

- Har de skjutit skott och satt knopp så lever de och föryngringen har god chans att lyckas. Är du osäker eller har du frågor om din föryngring, tveka inte att kontakta din virkesköpare.

Är det för sent att beställa plantor för höstplantering 2023?
- Som regel bör man vara inne med beställningen hos sin virkesköpare senast den 15 juni varje år, men har du föryngringsbehov eller skador på plantorna tycker jag att du ska vända dig till köparen oavsett tid på året så ser vi hur och när det kan lösas bäst.

- Behöver du komplettera upp med plantor och ska plantera själv finns det möjlighet att beställa plantor med omgående leverans redan i höst.

Hur ser det över lag ut på föryngringssidan?
- Det ser ljust ut. Vi får påfyllning med bättre och bättre material för varje år. Det blir allt bättre förutsättningar för de pengar som sätts in i skogen. Det är bra att prata om förädlingsvinsten på plantorna med sin virkesköpare. Så glöm inte planeringen av föryngringen redan innan du avverkar! Det är direkt nödvändigt om du vill ha maximal värdetillväxt på din skog. Då säkerställer du att nästa generation träd växer så bra som den kan göra.

planta löv.jpg

Vilka trender ser du i efterfrågan?
- Vi ser ett fortsatt ökat intresse för björk. Det är full aktivitet på testodlingarna på alla Svenska Skogsplantors plantskolor, från norr till söder. Och det ser väldigt bra ut. Nästa steg är att säkerställa att vi har bra förädlat material, även på björken. Det som är positivt är att det är väldigt mycket kortare ledtid till en fungerande fröodling för björk än för barrträd. Enligt Skogforsk, och hur man har lyckats i Finland, har vi fröproduktion på björk redan efter fem år, så det kommer att bli en snabb effekt! För tall och gran är det 20 år som gäller.

Efterfrågan på lärk ökar också, berättar Anton. Det är framför allt sibirisk lärk som Svenska Skogsplantor odlar, men inte i så stor omfattning att det täcker hela behovet.

- Vi jobbar med att säkerställa lärken, så vi köper in både frön och plantor från Finland för att tillgodose efterfrågan. Det som är positivt med sibirisk lärk är att den räknas som ett inhemskt trädslag, så du behöver inte göra någon anmälan om att du använder sibirisk lärk. I övrigt odlar vi de flesta träslag som efterfrågas.

Ledtiden är upp till två år när det gäller föryngring. Framför allt när det gäller de större plantorna, som har ett bättre material. På de mindre plantorna är ledtiden ett år. Just i år är det inte samma tillgång på plantor som det har varit tidigare. Svenska Skogsplantor ser därför en ökad konkurrens om plantorna.

Hur ska man tänka för att få rätt planta i rätt tid?
- Fundera redan vid planeringen av avverkningen på vilket trädslag, vilken planttyp och vilken förädlingsgrad vill du ha. Gör du det är det lättare att i god tid få tag på materialet. Vi odlar inte mot ett lager utan mot ett behov. Ta gärna hjälp av din virkesköpare. Hen kan tillsammans med Svenska Skogsplantor ta fram förslag på vad som är bäst för just ditt hygge.