Sveaskog förstärker virkesköpteamet

De senaste två åren har det varit en fördelaktig konjunktur för sågverken, massa- och pappersindustrin och för biobränsle. Långsiktigt är det en trend som ser ut att hålla i sig, även om det för tillfället är en nedgång för sågade trävaror. Trycket på marknaden gör att Sveaskog förstärker virkesköpteamet.

Behovet av råvara ökar i landet. Kriget i Ukraina är en bidragande orsak, då importen från Ryssland har strypt tillgången på massaved till Finland, vilket har lett till ett underskott i hela Östersjöområdet. Kriget har också medfört att energipriserna har ökat, vilket också driver på efterfrågan.

roger johansson 300.jpg

– Vi jobbar hela tiden med att utveckla verksamheten för att kunna erbjuda våra kunder volymer även i fortsättningen, säger Roger B Johansson, marknadschef på Sveaskog i södra Sverige.

Att Sveaskog nu förstärker köpteamet beror på två saker; behovet och efterfrågan på virke samt ersättningsrekrytering.

– Det är några nya personer som har kommit in i teamet. Bland annat för att det är lite av ett generationsskifte, där några gamla trotjänare har gått i pension. Men den främsta drivkraften till förstärkningen är för att vi ser att våra kunder har ett behov av köpvirket.

Hur många nya personer rör det sig om?
– Under de senaste ett och ett halvt åren har vi tagit in fem nya virkesköpare. Dessutom har vi under samma period utökat med en person som arbetar med förvaltningsavtal. Det vill säga större åtaganden där vi kan erbjuda ett helhetsansvar kring förvaltningen av skogsinnehavet.

Sveaskog har dragit ned på avverkningsvolymen på egen skog. Men det är viktigt att kunna möta upp den efterfrågan som finns just nu bland kunderna, inte minst för den närmsta framtiden.

– Vi vill fortsätta att i möjligaste mån försöka att hålla uppe volymerbjudandet till våra kunder, även om vi inte kan kompensera för den neddragning vi gör på egen skog. Utvecklingen och förstärkningen av vår köpverksamhet är ett sätt att mildra den nedgången.

– Jag ser att vi ska fortsätta utveckla den köpverksamhet som vi har, och vart efter vi ser att det finns ett behov så kan det bli att vi förstärker ytterligare med fler personer på köpsidan, avslutar Roger.

Här är de nya som förstärker köpteamet

Lina Lönnroth – förvaltningsavtal (föräldraledig)
Martin Davidsson – virkesköpare
Jens Andersson – köpplanerare
Johan Karlsson – virkesköpare
Fredrik Cederlund – virkesköpare
Malin Fridlund – virkesköpare
Nils Nuszkowski – virkesköpare (börjar vid årsskiftet)
Tobias Karlsen – köpplanerare