Sveaskog förstärker bemanningen på virkesköp

Trycket på virkesköp är stort över hela landet, en trend som ser ut att hålla i sig. Därför förstärker Sveaskog organisationen med fler virkesköpare och köpplanerare för att möta upp efterfrågan.

– Det är allt fler som vill göra affärer med oss, både kunder och markägare, så därför har vi det angenäma problemet att behöva anställa fler. Vi måste stärka upp vårt team för att få en bra balans i vår personalstyrka, så att vi kan göra vårt jobb och behålla vår kvalitet, säger Jens Stenberg, köpchef på Sveaskog.

Hela Sveaskog påbörjade en omorganisation under fjolåret, för att vara i takt med tiden och utveckla verksamheten. Virkesköp är förstås en viktig del i organisationen.

mg_jens_stenberg.jpg

– Vi vill att våra kunder och affärspartners såsom sågverk, industrier och markägare/leverantörer ska uppskatta våra tjänster och vår kunskap. Utifrån det har vi sett att vi behöver stärka upp med fler köpledare och virkesköpare för att tillgodose efterfrågan och hinna göra ett bra jobb hos markägarna, berättar Jens.

Sveaskog kan stå för hela affären, från köp och avverkning till slutkund – inklusive föryngring, stöd och förvaltning.

- Det känns otroligt roligt att vara en del av den framåtsyftande satsning som görs. Att vi är offensiva och agerar, och ökar antalet medarbetare för att säkra kvaliteten. Därigenom kan vi vara den trygga samarbetspartner som behövs, vare sig det är hög- eller lågkonjunktur.

Så här ser förstärkningen och behoven ut i de olika regionerna:

 

Region Götaland och Svealand Öst

Köpledare: Anders Rydell

Sågverken vill ha mer virke och rotlagret är lågt bland köpande sågverk. Många markägare har avverkat mycket under en längre tid, bland annat på grund av granbarkborre, för att minimera riskerna.

– Inom det här området är det framför allt kring Linköping och norrut som vi har mer granbarkborre just nu. I Götaland och Vimmerbytrakten har det stannat upp lite. Som skogsägare gäller det att vara på tårna nu. Om man har barkborre i skogen måste man få bort den, uppmanar köpledare Anders Rydell.

_3c58911_size_640.jpg

Virkesköpare Svealand Öst:

Erik Wickberg (ersätter föräldralediga Jesper Östenson)
Johan Andersson
Roger Johansson
Carl Westerberg

Köpplanerare:
Karolina Rosvall (ny)
Joakim Lajtaj (ny)

Virkesköpare Götaland:

Erik Barck
Anders Rydell (tillfälligt)

 

Kontakta virkesköpare

Region Södra Norrland och Svealand Nord

Köpledare: Jonnie Friberg

Det råder stor efterfrågan på virke i hela området, både bland sågverk och industri.

– Vi är har med andra ord ett mycket stort intresse av att köpa virke, säger Jonnie Friberg, köpledare, och tillägger:

– I och med rekryteringarna står vi väl rustade. Passa på att höra av er nu när virkespriserna är rekordhöga! Vi kan hjälpa till med allt från goda råd och planering till avverkning och föryngring.

 

Virkesköpare:

Ari Vähämäki (ny sedan juni 2022)
Martin Davidsson (ny sedan december 2022)
Lars Lindström (ny 2023)
Mikael Hedin
Peter Nylund
Christer Westh
Johan Karlsson
Henrik Öhman
Rasmus Håkansson
Irene Björklund

Köpplanerare:

Jens Andersson (ny sedan oktober 2022)
Mats Frisk

 

Kontakta virkesköpare

Region Svealand

Köpledare: Martin Enhol

Den nya organisationen har börjat att sätta sig efter att det tidigare väldigt omfattande köpområdet har delat upp arbetet. (Därav indelningen av Svealand på flera köpledare).

– Vi har delat upp regionen för att vi vill kunna vara mer tillgängliga för våra virkesleverantörer och höja kvaliteten på vårt arbete ännu mer. Vi har nu fler medarbetare med tydligare roller och mål, säger Martin Enhol, köpledare.

Det är en stor efterfrågan på virke – lite av ett extremläge – på marknaden i området. Det som sticker ut är efterfrågan på grantimmer till Setra Hasselfors, något som väntas fortsätta till hösten.

Virkesköpare:

Fredrik Cederlund (ny sedan juni 2022)
Nils Nuszkowski (ny sedan årsskiftet)
Hillevi Ericsson
Thomas Larsson
Cecilia Alexandersson
Malin Fridlund
Dan Rosö Ericsson

Köpplanerare:

Jan Johansson
Henrik Pettersson
Morgan Otter

 

Kontakta virkesköpare

Region Norrbotten och Västerbotten

Köpledare: Leif Risberg

– För att vi ska kunna fortsätta leverera en hög kvalitet på det vi gör har vi förstärkt laget genom att anställa tre ytterligare virkesköpare. Samtliga har stor erfarenhet inom branschen och hög kompetens inom skoglig rådgivning, säger köpledare Leif Risberg.

leif risberg.jpg

Virkesköpare:

Mikael Wikström (ny 2023)
Richard Holmgren 
Erik Furmark 
Hans Renberg 
Jan-Erik Berglund 
Leif Randeblad 
Leif Risberg

Utöver det kommer två nya virkesköpare att börja under sommaren, placerade i Lycksele och Norsjö.

 

Kontakta virkesköpare