Sveaskog i mål med brandskadat virke

Setra Groups sågverk i Färila har nu tagit emot det sista brandskadade virket från sommarens stora skogsbränder. Sveaskog klarade sitt leveransmål med marginal, och har därmed räddat stora virkesvärden från att gå förlorade.

Efter skogsbränderna sommaren 2018 riskerade ytterligare stora virkesvärden att gå förlorade på grund av blånad (ett svampangrepp) och insektsangrepp. Därför inledde Sveaskog massiva insatser för att ta vara på de delar av den brandskadade skogen som bedömdes som timmerduglig.

I september skedde den första avverkningen i Ängraområdet, Ljusdals kommun, där sommarens allra största skogsbrand drog fram. Redan i mitten av samma månad rullade den första timmerbilen till Setras sågverk i Färila, och sedan dess har arbetet pågått. Men nu har alltså den allra sista timmerbilen med brandvirke rullat in på sågen.

- Målet var att leverera 35 000-40 000 kubikmeter timmer från Sveaskog till Färilasågen och det har vi klarat. Från början var ambitionen att hinna klart till den 31 mars, men med tiden kom det sista leveransdatumet att tidigareläggas med två veckor så vi har fått anpassa oss efter det men gick ändå i mål med marginal, berättar Roger Johansson, marknadschef i Sveaskogs marknadsområde Syd, och tillägger:

- Färilasågen har haft sin plan att ta hänsyn till. Nu kommer de att runda av brandsågningen under 5-6 veckor för att därefter vara i slagläge att såga nytt, färskt virke igen.

Hårt jobb in i det sista

Skogsmaskinlagen har arbetat hårt in i det sista. Det har även gjorts stora kraftsamlingar mellan skogsbolag i området och i samarbetet med Skogsstyrelsen för att lösa arbetet så smidigt som möjligt sedan det brann.

- Vi är oerhört glada över att ha räddat så pass mycket timmer. Det finns brandskadad skog kvar som inte har huggits, som vi kommer att behöva ta ner i ett senare skede för att kunna återbeskoga marken, men det handlar om klenare dimensioner där det är så pass liten timmerandel att det får bli bränsleved, säger Roger Johansson och inflikar:

- Det är inte bara vi som har genomfört detta utan även Mellanskog. Tillsammans har vi kört in 120 000 kubikmeter till Färilasågen, och vi har lyckats synka två skogsföretags leveranser till sågen så att båda går i mål i tid. Det här är verkligen kundstyrd produktion i praktiken. Sveaskog har sett till att klara uppsatta kvalitetskrav, levererat i en takt som passar kunden och gick i mål vid exakt rätt tidpunkt.

Stora virkesvärden räddade

Roger Johansson framhåller att det är många som ska ha cred för väl utfört arbete, som räddat stora virkesvärden inte bara för Sveaskog utan även för företagets virkesleverantörer.

- Inte minst en rad medarbetare i resultatområde Södra Norrland som har arbetat hårt för att få detta att funka. De har i princip haft dubbel arbetsbörda från det att det började brinna i somras. Vi har också haft ett ledningsteam i marknadsområde Syd kopplat till arbetet, som haft pulsmöten i bästa Lean-anda varje fredag där vi gått igenom aktuell status och vad vi behöver lägga krutet på. Det har bidragit till att vi hållit fokus på rätt frågor genom hela processen.

Den brandskadade skogen används huvudsakligen till tre produkter: Brandtimmer, Fyråsstolpar (olika typer av stängselprodukter) och bränsleved.

- Nu går vi ner i avverkningskapacitet. Det blir inte lika många skördare på plats, men vi fortsätter att hugga de klenare skogarna under vår, sommar och säkert långt in på hösten, avslutar Roger Johansson.

För mer information:

Brandupparbetningen – så gick den till

På Sveaskogs mark brann det under 2018 som mest i månadsskiftet juli-augusti. Totalt brann omkring 2 400 hektar. Efter släckningsarbetet började vi snabbt att titta på hur vi kunde hantera den brunna skogen, och planerade upp avverkningsobjekt samt avsatte en del områden för naturvård. Avverkningarna inleddes i september. Sedan dess har vi kört med extra resurser. Under merparten av den här tiden har vi i resultatområde Södra Norrland, som drabbades hårdast av brand, haft elva skördare som arbetat dedikerat med att hugga brandskadad skog plus två-tre lastbilar som enbart kört brandskadat virke.