”Kunden ska känna sig utvald”

Kundnytta och långsiktiga affärsrelationer. Så kan man kort sammanfatta Mats Tegmyrs erfarenhet som kundansvarig på Sveaskog. En röd tråd under de trettio år han arbetat med marknadsfrågor har varit att lyssna på kunderna och deras behov.

Rollen som kundansvarig är tredelad. För Mats Tegmyr handlar det om relationer, volymer och dialog.

– Att vårda relationen med kunden, att komma överens om volymer som ska levereras och att hålla en öppen dialog internt så att alla vet vad vi lovat, förklarar han.

Under de år Mats Tegmyr arbetat för Sveaskog har arbetsuppgifter och ansvar varierat, något som varit en viktig tillgång i hans roll som kundansvarig. Han vet vilka trådar han ska dra i för att kunden ska få en produkt som motsvarar vad som avtalats. Rätt produkt på rätt tid och plats.

Med en stor och transparent organisation och en väl fungerande logistik, på såväl land som till sjöss, i ryggen kan Mats Tegmyr känna sig trygg i vetskapen att det finns resurser för att den affärsuppgörelse han gjort upp inte ska riskera att halta. 

Råvara från flera källor

Det handlar om sågtimmer, fiberråvara och biobränsle. Avtal ska tecknas, för ett eller flera år. Volym och pris diskuteras, kvalitet specificeras, leveransdatum bekräftas. Och som Sveriges största skogsägare, med drygt tre miljoner hektar produktiv skogsmark, har Sveaskog goda möjligheter att tillgodose efterfrågan på råvara.

Men för att vara säkra på att leverera de kvaliteter och volymer som kunden vill ha köps även stora volymer råvara från andra skogsägare. Det kan vara skogsägarföreningar, bolag och privatpersoner som även erbjuds hjälp att sköta om sin skog. 

– Det är viktigt med tillgång på råvara för att vi ska kunna hålla vad vi lovar, konstaterar Mats Tegmyr. Mötet med Sveaskog ska upplevas positivt, med smidiga och tillförlitliga leveranser. Kunden ska känna sig utvald och få de produkter som behövs. 

Men naturligtvis kan det komma grus i maskineriet att ta hänsyn till. Snö, regn och torka kan bromsa upp leveranserna av råvara. Skadedjur påverkar värdet på råvaran. Minskad förbrukning drabbar produktionen, vilket i sin tur får effekter på efterfrågan av virke. 

– Då är det en fördel att vara en del av ett stort företag med resurser och kompetens att jobba med både skogsbruk och nya affärer som säkrar värdet på skogen, säger Mats Tegmyr som nu, med ålderns rätt, förbereder sig på att under det närmaste året avsluta karriären. 

Therese ny kundansvarig

I hans ställe kliver Therese Knutsson Dermer in. Hon var redan som 14-åring inställd på att bli jägmästare, och började på Sveaskog 2009. Sedan dess har hon skaffat sig en bred erfarenhet från hela värdekedjan, bland annat som rundvedslogistiker och virkesköpare.

Som kundansvarig började hon den 1 februari, och i den rollen är hennes uppgift att hålla ihop affären med ett 30-tal sågverk, stora som små, från Göta kanal till Östersund, från förhandling till leverans. 

– Genom att vara lyhörd för kundens önskemål – och med hjälp av mina kollegors kunskap och erfarenhet – räknar jag med att kunna lösa uppgiften på bästa sätt, säger hon.

 

Sveaskogs kundansvariga

Norra Sverige
Erik Levén 

Södra Sverige
Roger Johansson
Håkan Broman
Anna Malmqvist
Mats Tegmyr
Therése Knutsson-Dermer
Mattias Sparr

Här hittar du kontaktuppgifter till våra kundansvariga