• Mervärde för skogsägare

  • Högre virkesvärde

    Vi maximerar värdet och minimerar skador.

Våra tjänster

Vi gör skogsägande tryggare.

Sveaskog är en ledande aktör på virkesmarknaden. Vi köper varje år stora mängder virke från privata skogsägare. Därför känner vi ett stort ansvar att vara en både trygg och utvecklande affärs- och samarbetspartner. Inte minst när det gäller våra skogliga tjänster, till exempel plantering och röjning, driver vi utvecklingen för att hela tiden skapa mervärden för privata skogsägare.

En viktig del i detta är den höga kompetensen hos våra virkesköpare. Kontakta närmaste virkesköpare här

Senast uppdaterad: 2022-04-05