Våra tjänster

Vi gör skogsägande hållbart och tryggt.

Sveaskog är en ledande aktör på virkesmarknaden. Vi köper varje år stora mängder virke från privata skogsägare. Därför känner vi ett stort ansvar att vara en både trygg och utvecklande affärs- och samarbetspartner. Vi driver utvecklingen för att hela tiden skapa mervärden i vår egen skog och för privata skogsägare.

En viktig del i detta är den höga kompetensen hos våra virkesköpare. Kontakta närmaste virkesköpare här