• Rätt från början

Plantering

Vi hjälper dig att hitta de bästa metoderna utifrån just din skogs återväxtbehov.

När skogen avverkas ska den ersättas med ny. För att säkra kvaliteten och värdet på skogen är väl utförd föryngring det första viktiga steget. Sveaskog är Sveriges största skogsvårdare och vi sår, självföryngrar och planterar miljontals plantor varje år på egna skogsmarker och för privata skogsägare. 

Conniflex

Vårt helt unika Conniflex-skydd är ett effektivt och miljövänligt mekaniskt plantskydd mot snytbagge. Conniflex ersätter kemiska skyddsmedel och produceras både för tall- och granplantor. 

Experter på plantor

Vi får en stor del av våra kunskaper och metoder genom samarbete med vårt affärsområde Svenska Skogsplantor, som är specialister på skogsföryngring och har ett brett utbud av plantor och relaterade tjänster. Genom deras produktion kan vi säkra god tillgång på plantor och frön för alla slags klimat- och markförhållanden.

Sveaskog finns nära

Att vi har stor föryngringsverksamhet över hela landet innebär att vi ofta finns nära privata skogsägare. Det gör att flyttkostnader för personal och arbetsutrustning kan hållas nere. Som stor och pådrivande aktör är vårt övergripande mål att hela tiden sänka kostnaderna och förbättra resultaten.

Plantera själv eller leja?

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.