• Bra start

Skogsbruksplan

En åtgärdsinventering är ett bra sätt att börja planeringsarbetet.

Ju bättre en skog sköts, desto mer värdefull blir den. I det sammanhanget är en skogsbruksplan ett bra beslutsunderlag för vad, när och hur man uppnår bästa möjliga tillväxt och avkastning. Som Sveriges största skogsägare har vi gedigen erfarenhet av att skräddarsy skogsbruksplaner för olika behov, och Sveaskog ligger långt fram när det gäller att utveckla ny teknik.

Idag kan skogsbruksplanen levereras direkt till en smartphone, dator eller GPS. En av fördelarna med det är att planen enkelt kan uppdateras efter åtgärder – till exempel en gallring – och tillväxten på kvarvarande skog beräknas. Olika slags information kan dessutom kombineras, och skogsbruksplanen kan byggas samman med jaktkartor, friluftskartor med mera.

Praktisk kunskap

Sveaskog ger praktisk handledning av hur både digitala och traditionella skogsbruksplaner. används på bästa sätt. Skogsbruksplanen ger skogsägare flexibla möjligheter att besluta hur mycket de vill eller kan engagera sig i sin skog. Å ena sidan är den en inkörsport och vägledning till ett mer aktivt ägande. Å andra sidan är skogsbruksplanen en trygghet – inte minst i kombination med en förvaltningslösning – för den som har ont om tid för skogen, eller om skogen finns på annan ort.

Skogsbruksplanen i din smartphone

  • Detta nya sätt att få med sig planen till skogen innebär att ingen särskild GPS behövs. 
  • Smartphone-planen har samma funktionalitet som en GPS, och visar aktuell position, redigerar befintliga objekt och mäter in punkter, linjer och ytor.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.