Röjning

Vad ska tas bort och hur mycket? Vi har den kunskap som krävs för att optimera kvalitet och ekonomi vid röjningar.

Röjning är en viktig skogsvårdsåtgärd för att höja kvaliteten och värdet på skogen. Genom kompetent röjning kan man styra beståndsutvecklingen och ge utrymme för de bästa stammarna att utvecklas optimalt. Dessutom läggs grunden för att kommande avverknings- och gallringsarbete blir kostnadseffektivt.

Som Sveriges största skogsägare och skogsvårdare röjer vi mycket över hela landet. Vårt arbete är inriktat på högt virkesvärde och hög tillväxt. Därför vill vi ligga i framkant inom teknikutveckling av röjningen.

Bred kunskap om röjning

Vi ger gärna goda råd till skogsägare som vill röja själva, och kan hjälpa till att räkna ut hur röjningen bäst gynnar tillväxten i skogen. Dessutom gör vi uppföljningar när vi röjt, och kontrollerar till exempel stamantal och trädslagsblandning.

Vi finns alltid nära

En fördel med Sveaskogs stora skogsvårdsverksamhet är att vi ofta finns nära privata skogsägare, vilket minskar transportkostnaderna. En annan stordriftsfördel är att vi tack vare omfattande upphandlingar kan ge ett bra pris på röjningen. Vi kan förstås även hjälpa till med alla slags andra skogliga åtgärder.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du inte hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift

Visste du att...

  • mer än vartannat träd har någon form av kvalitetsfel – till exempel grovgrenighet och toppbrott som ger ett virke med lägre hållfasthet.
  • ungskogar ofta växer mycket snabbt, vilket gör att behov av röjning kan uppstå på kort tid. Idag uppskattas över en miljon hektar ungskogar vara eftersatta ur röjningssynpunkt.