Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkning - eller slutavverkning - är den åtgärd i skogsbruket som ger störst intäkter. När Sveaskog anlitas för åtgärden kan vi erbjuda fördelar som förenklar virkesaffären och optimerar det ekonomiska utfallet.

Högre kompetens 

Våra medarbetares yrkesskicklighet bidrar till att föryngringsavverkningar utförs på bästa tänkbara sätt, såväl ekonomiskt som ekologiskt. Våra kunniga virkesköpare har en rådgivande roll, inte minst kring hur bästa möjliga återväxt kan skapas.

Kompetensen hos våra maskinlag är viktig för att minimera allt från markskador till fäll- och kapskador på virket. Det faktum att vi är landets största skogsägare med en stor och kontinuerlig avverkningsverksamhet, gör att vi ofta kan samordna resurser och minska avverkningskostnaderna.

Energisnålare och skonsamma maskiner

Sveaskog driver utvecklingen av ny teknik i skogen. Vi följer och stödjer aktivt olika utvecklingsprojekt, som syftar till allt från att sänka utsläpp och bränsleförbrukning till att öka produktionen och minska träd-, virkes och markskador. Ett exempel är Centipede, ett samverkansprojekt mellan åtta skogsbolag och skogsmaskinstillverkaren Komatsu Forest.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du inte hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift