• Högre virkesvärde

    Vi maximerar värdet och minimerar skador.

Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkning - avverkning eller slutavverkning - är den åtgärd i skogsbruket som ger störst intäkter. När Sveaskog anlitas för föryngringsavverkning kan vi erbjuda fördelar som förenklar virkesaffären och optimerar det ekonomiska utfallet.

Högre kompetens 

Våra medarbetares yrkesskicklighet bidrar till att föryngringsavverkningar utförs på bästa tänkbara sätt, såväl ekonomiskt som ekologiskt. Våra kunniga virkesköpare har en rådgivande roll, inte minst kring hur föryngringsavverkningarna ger bästa möjliga återväxt.

Kompetensen hos våra maskinlag är viktig för att minimera allt från markskador till fäll- och kapskador på virket. Det faktum att vi är landets största skogsägare med en stor och kontinuerlig avverkningsverksamhet, gör att vi ofta kan samordna resurser och minska avverkningskostnaderna.

Energisnålare och skonsamma maskiner

Sveaskog driver utvecklingen av ny teknik i skogen. Vi följer och stödjer aktivt olika utvecklingsprojekt, som syftar till allt från att sänka utsläpp och bränsleförbrukning till att öka produktionen och minska träd-, virkes och markskador. Ett exempel är utvecklingen av elhybriddrivna skotare som både reducerar koldioxidutsläppen och ger en bättre bränsleekonomi.

 

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.