Ny skogsmaskin ska bli skonsammare mot miljön

Framtidens skogsmaskin börjar ta form. Sveaskog har tillsammans med flera större bolag inom branschen och Komatsu utvecklat en maskin som minskar markpåverkan. Det är en helt ny maskin som är uppbyggd från grunden och kan ta sig an skogsbrukets utmaningar med hållbarhet i centrum.

För att möta skogsbrukets utmaningar har målbilden i utvecklingsprojektet av framtidens skogsmaskin varit att åstadkomma ett lägre marktryck, ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö. Detta ett viktigt och efterlängtat utvecklingssteg och dessutom helt i linje med Sveaskogs långsiktiga inriktning för ett mer hållbart skogsbruk.

- Skillnaderna med den här maskinen är att den rullar på ett band som sitter ihop hela vägen, jämfört med andra som har både hjul och stålband. Just för att det är ett gummiband med dess nya konstruktion gör att det blir mycket skonsammare mot marken, säger Linnéa Carlsson, teknikspecialist Sveaskog. 

Fakta om Centipede

  • Centipede är ett samverkansprojekt mellan åtta skogsbolag och skogsmaskinstillverkaren Komatsu Forest.
  • Det är en konceptmaskin som just nu håller på att noggrant testas och utvärderas för att avgöra om den ska ta klivet in i serieproduktion.
  • Centipede är designad för att skonsamt ta sig fram i olika typer av terräng och har en mycket bra hindertagningsförmåga. Designen minskar marktrycket och ger lägre markpåverkan.
  • Simuleringar visar att Centipede reducerar bränsleförbrukningen med upp till 15 % i mjuk terräng och minskar helkroppsvibrationer med mer än 50 % – även vid högre hastigheter.

    Källa: Komatsu Forest

Helt nytt koncept

Det är de större bolagen i branschen, det vill säga Sveaskog, SCA, Södra, Holmen, Norra Skog, Mellanskog, Stora Enso och BillerudKorsnäs samt maskintillverkaren Komatsu Forest som har slutit samman i utvecklingsprojektet. Sveaskog är en av finansiärerna och har varit med från början.  

- Det är en helt ny typ av maskin som är uppbyggd från grunden. Många kan uppfatta det som om man har lagt band på en skogsmaskin. Men så är det inte, utan det är ett helt nytt koncept, säger Anders Järlesjö, skogsteknisk chef Sveaskog.

Smidig och skonsam

För Sveaskog är det viktigt att bedriva ett hållbart skogsbruk som är skonsamt mot marken. Det här konceptet ser också ut att ge en lägre bränsleförbrukning och en högre produktivitet i och med att den går att köra lite fortare än konventionella maskiner.

- Inledningsvis trodde vi att maskinen kanske bara skulle vara lämpad för vissa typer av marker, men vi blir mer och mer övertygade att det här är en allmän maskin. Det är ett spännande maskinkoncept och maskinen kommer att kunna användas på en väldigt stor del av våra marker, säger Anders Järlesjö.

- Den ser otroligt smidig ut och den är inte bredare än andra maskiner, och ska gå att köra i vid både gallring och slutavverkning, säger Linnéa Carlsson.

Linnea Carlsson

Minskat marktryck

Maskinen, kallad Centipede, har ett nyutvecklat bandsystem med en stor understödsyta mot marken vilket minskar marktrycket. Den har även ett heldämpat chassi som hanterar vibrationer, vilket medför att maskinens hastighet kan ökas markant utan att vibrationerna gör det. Vid simulering har det visat sig att helkroppsvibrationerna minskar radikalt, upp till 50 procent. En annan effekt blir att maskinen kör mer ovanpå ett snötäcke i stället för att trampa ner genom det.

Det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande är en prototyp. Beslut om serieproduktion förväntas år 2023, efter den inplanerade testperioden följer härnäst. 

- Slår det här väl ut är det här verkligen en maskin för framtiden, säger Anders Järlesjö.

Anders Järlesjö 1000.jpg