Köp plantor

Skogsplantor med hög kvalitet och tillväxt.

Plantor är den vanligaste föryngringsmetoden och ger den säkraste återväxten. Vi har fröodlingar över hela Sverige och erbjuder plantor anpassade till varje regions speciella förhållanden. Det ger plantor som är anpassade efter klimat, marktyp och vattentillgång och som därmed maximerar tillväxten på alla marker.

Planerar du en föryngringsavverkning kan våra lokala virkesköpare hjälpa dig med alla delar i din återbeskogning med allt från markberedning, plantering, plantor och återväxtkontroller. Letar du enbart efter plantor kan dessa beställas direkt från vårt affärsområde Svenska Skogsplantor.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.