Köp plantor

Skogsplantor med hög kvalitet och tillväxt.

Plantor är den vanligaste föryngringsmetoden och ger den säkraste återväxten. Vi har fröodlingar över hela Sverige och erbjuder plantor anpassade till varje regions speciella förhållanden. Det ger plantor som är anpassade efter klimat, marktyp och vattentillgång och som därmed maximerar tillväxten på alla marker.

Planerar du en föryngringsavverkning kan våra lokala virkesköpare hjälpa dig med alla delar i din återbeskogning med allt från markberedning, plantering, plantor och återväxtkontroller. Letar du enbart efter plantor kan dessa beställas direkt från vårt affärsområde Svenska Skogsplantor.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du inte hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift