Skog med höga naturvärden

En viktig del i Sveaskogs arbete är att förvalta skogar med höga naturvärden på ett sätt som bevarar och utvecklar den biologiska mångfalden i landskapet. Hur vet vi vilka skogar som har höga naturvärden? Och hur arbetar vi för att bevara dem? Här kan du läsa mer om det.

Skogar med höga naturvärden kan vara väldigt många olika typer av skogsmiljöer. Det som de har gemensamt är att de ofta utgör livsmiljöer för en mångfald av olika arter, eller för arter som är specifikt knutna till en viss miljö.

Skogar med höga naturvärden kan till exempel vara sumpskogar, lövrika bestånd, betade skogar eller områden som är tydligt påverkade av brand. Det kan också vara skogar som innehåller en variation av dessa naturtyper. Eller sådana som är mycket gamla och stabila miljöer, som är mer eller mindre opåverkade av större störningar.

Mer om Skog med höga naturvärden