Virkesköpare

Sälja virke steg för steg

Det är enkelt att sälja skog till oss. Följ guiden steg för steg till en lönsam virkesaffär.

 1. Kontakt och fältinventering
  När vi har diskuterat dina förutsättningar och behov gör våra virkesköpare en fältinventering i skogen, där skogsägaren gärna får delta. Vi tar provytor, taxerar uttag, diskuterar utkörningsvägar, avlägg, och eventuellt grotuttag, dvs omhändertagande av trädets topp och grenar.  
 2. Åtgärdsförslag
  Säljaren får ett komplett förslag med rekommenderade åtgärder, till exempel gallring, slutavverkning och/eller skogsvård. Förslaget innehåller bland annat prioriteringsordning, avverkningsmetod, volym, kostnader och ekonomiskt utfall för varje område. 
 3. Försäljningsform
  Virkesaffärer kan se olika ut beroende på situation och vad som passar bäst. Den som säljer kan utföra hela eller delar av avverkningen och transporten själv, eller låta Sveaskog svara för hela kedjan. Vid avverkningsuppdrag avverkar vi posten på ett hållbart och ekonomiskt optimalt sätt enligt skogsbruksstandarden FSC, och därefter fattas beslut om vilken försäljningsform som är rätt. 
 4. Utbetalningsplan
  Säljaren får en utbetalningsplan som, om det är skattemässigt fördelaktigt, kan sträcka sig över flera år. 
 5. Kontrakt
  Sveaskog upprättar ett kontrakt för avverkningsuppdrag eller leveransvirke, och kan betala ut förskott om så önskas. Vi skriver separata kontrakt för eventuella skogsvårdsarbeten, biobränslen etc. 
 6. Avverkning och rapporter
  Efter avverkning transporteras virket till industrin där Virkesmätningsföreningen gör en opartisk kvalitetsklassning, mätning och prisräkning (gäller ej rotpost och virkesmätning med skördare).
 7. Leverantörsavräkning
  Säljaren får en leverantörsavräkning som ger en totalbild av leveransen när allt är slutinmätt. Därefter återstår slutbetalningar enligt säljarens önskemål. 
 8. Årsbesked
  Varje år får skogssäljare en sammanställning av de virkesaffärer de har gjort med oss, som kan kontrolleras mot bokföring och deklaration.  
Senast uppdaterad: 2013-02-13