Steg för steg till en virkesaffär

Vi guidar och hjälper dig gärna genom hela processen, oavsett om du har mycket eller lite kunskap om skogsbruk. Genom att vi är Sveriges största skogsägare och virkesköpare så har vi stor erfarenhet. Sveaskog finns också i hela Sverige.

 1. Kontakta Sveaskogs virkesköpare - första steget i din försäljning
  Börja med att kontakta en av våra virkesköpare för att diskutera vad du har för behov och vilka förutsättningar det finns i din skog. Virkesköparen gör ett fältbesök i skogen och tittar bland annat på vilka skogliga åtgärder som behöver göras de närmaste åren. Besöket gör vi gärna tillsammans med dig! Du kan då passa på att ställa eventuella frågor och få råd kring din skog av våra kunniga virkesköpare.

 2. Åtgärdsförslag - vilka åtgärdsbehov finns i din skog?
  Vi tar fram ett förslag med rekommenderade skogliga åtgärder, till exempel gallring, slutavverkning och/eller skogsvård. Förslaget kan även innehålla prioriteringsordning samt preliminärt ekonomiskt utfall.

 3. Affärsform - vill du sköta avverkningen eller låta oss sköta den?
  Vi hjälper dig gärna med avverkning av skogen eller så väljer du att själv utföra det. Det gör att virkesaffären ser olika ut beroende på vad som passar dig bäst. Det finns två huvudsakliga affärsformer: avverkningsrätt och leveransvirke.

  Med avverkningsrätt hjälper vi dig både med själva avverkningen och även transport av ditt virke. Leveransvirke innebär att du ordnar med avverkningen själv, samt att virket transporteras till en bilväg för upphämtning. Vi hämtar virket vid väg och du får sedan betalt för den inmätta volymen massaved och timmer.

 4. Kontrakt och betalning
  Ett kontrakt upprättas av oss för avverkningsrätt (om vi sköter avverkningen) eller leveransvirke (om du sköter avverkningen själv). Betalningen för leveransvirke görs månadsvis efter inmätningen. Vi upprättar även kontrakt för skogsvårdstjänster och skogsbränsle om det är aktuellt för dig.

 5. Avverkning och rapporter
  Efter avverkning transporteras virket till industrin där Biometria gör en opartisk kvalitetsklassning och mätning av volymen. Biometria är en medlemsägd och central aktör inom svensk skogsnäring som genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri så att alla Sveriges skogsägare kan vara trygga i sina virkesaffärer. Du får sedan mätkvitton om inmätt virke av Biometria.

  Vad händer efter att du sålt ditt virke till oss?
  Var virket hamnar och vilka produkter det blir varierar och beror på en mängd olika faktorer, så som trädslag, kvalitet och dimension på virket samt vilken geografi skogen står i. Efter att våra virkesköpare tillsammans med dig har tittat närmare på din skog kommer du att få en klar bild av vilka sortiment det går att ta ut och därmed också vart ditt virke kommer att hamna.

  Vi gör ett omfattande arbete för att minska transportavstånden och därmed även kostnader och utsläpp. I detta arbete ingår bland annat virkesbyten med andra bolag som har motsvarande virke, men i geografier som är närmare våra industrier.

  Majoriteten av virket vi köper förädlas hos lokal industri, vilket ger en säker och klimatsmart avsättning för virket. 

 6. Slutredovisning
  När avverkning, transport och inmätning är klar får du en slutredovisning som ger en totalbild av leveransen. Därefter återstår utbetalningar av virkeslikviden enligt dina önskemål.

 7. Betalning
  För dig som skogsägare gäller speciella skatteregler när din likvid betalas ut. Skattemässigt är det fördelaktigt om du väljer att få dina pengar utbetalade över flera år enligt en betalningsplan och du kan då matcha dina uttag mot avdragsgilla kostnader, skogsavdrag, sparade underskott och räntefördelningsutrymme. Betalningsplanen framgår av ditt virkeskontrakt och fastställs senast när nettot är känt vid slutredovisningen.

  Den ersättning som betalas ut till dig i enlighet med betalningsplanen kan du sätta in på ett skogskonto för att ytterligare skjuta upp beskattningen. Maximal skogskontoinsättning och uppskov som avser avverkningsrätt är 60 procent av intäkten för såld avverkningsrätt och du betalar in pengarna på ett särskilt bankkonto. Det insatta beloppet dras av som en kostnad och blir därför skattefritt så länge det står kvar på kontot. Uttag från skogskonto får göras på hela eller delar av beloppet och får ligga kvar på kontot i upp till 10 år. När pengar tas ut ska beloppet deklareras som intäkt i näringsverksamhet.

  Att tänka på:
  • Betalningsplanen gäller bara för avverkningsrätter
  • Utbetalningarna ska fördelas över minst två olika kalenderår
  • Du beskattas det år som intäkten utbetalas
  • Du kan skjuta på beskattning ytterligare genom att avsättning till skogskonto med upp till 60% av intäkten och får vanligtvis ränta i banken, vilket inte är fallet för medel som ligger kvar med betalningsplan hos Sveaskog.
  • Om det inte finns en plan betalas din likvid ut efter slutredovisning

 8. Årsbesked
  Varje år får du en sammanställning av de virkesaffärer som du har gjort med oss. Sammanställningen använder du sedan för att kontrollera uppgifterna mot din egen bokföring och deklaration.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du inte hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift